«Framtiden er digital, også i Creo» ⋆ Kontekst
FORBUNDSLEDER I CREO: Hans Ole Rian.
FORBUNDSLEDER I CREO: Hans Ole Rian. Foto: Martin Guttormsen Slørdal

«Framtiden er digital, også i Creo»

MIN MENING:

Creos mål er å bedre våre medlemmers arbeidshverdag og forutsetninger for kunstnerisk og kunstrelatert arbeid. For oss er det viktig å sette medlemmenes behov først i alt vi gjør. Creo har derfor hatt et sterkt fokus på organisasjonsutvikling de siste årene, og har gjennomført store endringer. Det har gitt oss mulighet til å ta en tydelig posisjon i hele kulturfeltet. Vi har fått nytt navn, nytt utseende, nye nettsider, nytt medlemssystem, og nye medlemsfordeler, for å nevne noe.

Vil være en lyttende organisasjon

Kommunikasjon med våre medlemmer er en prioritet for Creo. Det er viktig for forbundet å skape god dialog, og være en lyttende organisasjon hvor medlemmenes interesser blir hørt. Det er også et mål for Creo å tilpasse seg medlemmenes medievaner. Det krever blant annet en sterk tilstedeværelse i digitale kanaler. Vi skal alltid være synlig i saker som angår våre medlemmer og være en tydelig politisk stemme for, og i solidaritet med, kunstnere og kulturarbeidere. Å vurdere nye muligheter innen kommunikasjon har vært et naturlig steg videre for organisasjonen.

Effektiv kommunikasjon krever kontinuerlig innsats

Samfunnets medievaner har gjennomgått en stor endring. Vi har gått fra en tid hvor man kunne nå ut til alle ved å være på Dagsrevyen, til en ny hverdag – hvor man skal dekke betydelig flere flater, og nyhetsbildet er mye mer flyktig. Saker kommer og går i hyppig tempo. Det skal produseres aktuelt og engasjerende innhold til nettsider, nyhetsbrev, pressemeldinger, medlemssider, og sosiale medier. I dag krever effektiv kommunikasjon kontinuerlig innsats i flere kanaler, og resultatet blir best når samspillet mellom kanalene er godt.

Vi ser en økende forventning om relevant og persontilpasset informasjon, i riktig kanal og innen kort tid. Medlemsundersøkelsen fra 2020 viser at også Creos medlemmer stiller høye krav til kommunikasjon. Det tydeligste funnet er at våre medlemmer ønsker mer informasjon fra forbundet, og at de ønsker det via nettside og nyhetsbrev.

Tiden er inne for avvikling av papirutgaven

Teknologien har gitt kommunikasjonsarbeidet mange fantastiske nye muligheter, men det krever også økt endringsvilje, forståelse av samfunnet og ny teknologi, samt evnen til å utnytte kommunikasjonsressursene på nye fornuftige måter. Det er Creos inntrykk at også våre medlemmer i stor grad har fulgt utviklingen og bruker tiden sin på digitale plattformer. Creo har derfor tatt avgjørelsen om at tiden er inne for å avvikle papirutgaven av vår medlemspublikasjon, Musikkultur, for å fokusere på å videreutvikle våre digitale kanaler.

Musikkultur har gjort en fantastisk jobb med magasinet, og noen av våre medlemmer kommer til å savne papirutgaven – i hvert fall til å begynne med. Vi er likevel overbevist om at i et langsiktig perspektiv, er en heldigital satsing veien å gå.

Knallharde prioriteringer i liten organisasjon

Å sette medlemmenes behov i fokus innebærer noen ganger knallharde prioriteringer. I en relativt liten organisasjon som Creo er det alltid ønske om å gjøre enda mer enn ressursene tillater. Om det gjelder å gi den beste juridiske bistanden, tilby de mest gunstige medlemsfordelene, gi god medlemsservice, eller å optimalisere kommunikasjonen med våre medlemmer – vi ønsker å forvalte medlemmenes kontingent på best mulig måte. Målet vårt er at både Musikkultur og forbundets medlemskommunikasjon skal bli enda bedre, og det vi sparer på trykk og porto skal komme medlemmene til gode.

Kvalitet er viktigst

Framtiden er digital, og vi ser fram til å utforske de nye mulighetene et digitalt og mer levende medlemsblad kan by på. Vi skal utvikle en god løsning på nett, og vi skal jobbe så raskt og effektivt som vi kan for å treffe dere på nye flater i 2021.

Hvorvidt det redaksjonelle innholdet kommer til våre medlemmer digitalt eller på papir – i det store og hele er kvalitet viktigst. Det vi kan si helt sikkert er at vi skal gjøre vårt ytterste for å fortsette å lage det beste innholdet for våre medlemmer, både gjennom Creos kommunikasjonsavdeling og gjennom Creos selvstendige redaksjon.

Vi ses på nett!

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo

(Denne teksten ble også trykt i spalten «Forbundslederen» i den siste papirutgaven av Musikkultur, som kom i desember 2020.)