Fra alkoholservering til Palestina-støtte – her er forslagene til landsmøtet ⋆ Kontekst
Flere av forslagene til landsmøtet har vært diskutert tidligere, og mange er evig aktuelle.
Flere av forslagene til landsmøtet har vært diskutert tidligere, og mange er evig aktuelle. Foto: Faksimile musikkultur.no

Fra alkoholservering til Palestina-støtte – her er forslagene til landsmøtet

LO-tilknytningen bør vurderes, fordelingen av offentlige midler til institusjoner og det frie feltet bør diskuteres, og helse bør bli MFOs fanesak. Her er innkomne forslag til landsmøtet.

Det er ikke til å stikke under en stol at noen få av medlemmene synes det er litt problematisk med LO-tilknytningen, og dermed klar støtte til enkelte politiske partier, sier Børre Velsrud, nestleder i MFO Oslo, Akershus og Østfold.

Det er dette regionlaget som har sendt inn forslag til landsmøtet om at MFO skal sette i gang en evaluering av hovedorganisasjonstilknytning, i løpet av landsmøteperioden 2018-2022. Velsrud forteller at forslaget kom inn til styret i MFO Oslo, Akershus og Østfold fra et medlem, og avkrefter at det er et signal om at regionlaget vil ut av LO.

– Dette er ikke et forslag om å bytte hovedorganisasjon, men å se på og vurdere den tilknytningen vi har i dag. Det er sunt å ta opp dette til vurdering med jevne mellomrom, påpeker Velsrud.

Pengefordeling og alkoholservering

MFO Møre og Romsdal har vært mest ivrige på forslagsfronten. Hele fem forslag er sendt herfra til landsmøtet. Et av dem handler om fordelingspolitikken i det profesjonelle musikk- og kulturlivet: «Vi ønsker at landsmøtet skal drøfte problemstillinger knyttet til fordeling av midler gjennom støtteordninger til faste profesjonelle institusjoner vs. frie profesjonelle grupper og frilansere», skriver MFO Møre og Romsdal til landsmøtet.

> Les også: De vil styre MFO de neste fire årene

Her peker regionlaget på at støtten til institusjonene bidrar til en sentralisering, på grunn av at de fleste av disse er lokalisert i de store byene. De tar også til orde for å utarbeide argumenter for å øke statens kulturbudsjett til to prosent av det totale statsbudsjettet, og støtter argumenter om at Kulturfondet bør tidobles.

«Om ikke frilansere og frie grupper ivaretas, risikerer vi at det profesjonelle kulturlivet smuldrer opp i distriktene. Med bakgrunn i dette ber MFO Møre og Romsdal om at landsmøtet setter fokus på fordelingspolitikken i det profesjonelle musikklivet (og kulturlivet for øvrig) for hele landet (…)»

Regionlaget ønsker også å åpne for gratis medlemskap for elever til og med 19 år, noe som er vanlig i de fleste andre av LOs forbund, og å belyse MFOs retningslinjer for alkohol på arrangementer i organisasjonens regi.

Palestina og helse

Stig Gunnar Ringen sitter i MFOs forbundsstyre og har sendt inn et forslag til uttalelse fra landsmøtet, som handler om «å boikotte israelske kulturinstitusjoner og kulturaktører som opptrer på israelske bosetninger på Vestbredden, eller som på annen måte støtter eller bidrar til okkupasjonen av Palestina.»

Ringen foreslo en lignende uttalelse for landsmøtet i 2014. Denne ble vedtatt.

MFOs forbundsstyre har også sendt inn et forslag til landsmøtet, som handler om å gjøre Performing Arts Medicine (PAM), eller scenisk medisin, til en fanesak for MFO: «Performing Arts Medicine (PAM) skal være et prioritert satsingsområde i perioden 2018- 2022. Forbundsstyret gis mandat til å organisere og avsette de nødvendige ressursene for å gjennomføre landsmøtets vedtak.»

Og det nye navnet blir…

En av de større sakene til landsmøtet er spørsmålet om å bytte navn fra MFO til noe som passer bedre med dagens organisasjon. Landsmøtet skal ta stilling til ett konkret navneforslag, som legges fram for de frammøtte. Følg debatten på musikkultur.no under landsmøtet.