Forsvarssjefen glemmer å forsvare kulturen ⋆ Kontekst
Foto: asamaria.com

Forsvarssjefen glemmer å forsvare kulturen

MENING: Forsvarssjefen foreslår å kutte 60 musikerstillinger i Forsvarets Musikk. Og argumentasjonen når et nytt bunnivå, skriver MFO-leder Hans Ole Rian.

Forsvarssjefen har endelig sagt hva han mener:

Han vil sparke over 60 personer i Forsvarets Musikk – de aller fleste er musikere – og bygge opp ett korps i Oslo. Hvorfor? Å spare penger. Kun det.

Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Jeg synes argumentene for å legge ned er primitive.

Den opprinnelige begrunnelsen for forslaget var at verken Sverige, Finland eller Danmark har like mange militære musikkorps eller like mange militærmusikere som Norge. Og da bør vi også klare oss med færre for å spare litt penger.

Lignende forslag er lansert mange ganger tidligere, både av forsvarsledelsen og av politikere, men argumentasjonen har nådd et nytt bunnivå.

Forsvarssjefen har, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, lagt fram sitt fagmilitære råd – altså hans råd til forsvarsministeren om hvordan man skal skape det Forsvaret Norge trenger i framtida. Det handler – også – om økonomiske prioriteringer.

Departementet ønsker en modernisering og effektivisering av stabs- og støttefunksjoner i forsvarssektoren, og denne gangen går det ut over musikerne.

Les også: Forsvaret har ikke råd til fem korps

I rådet fra Forsvarssjefen er det tydelig at han verken har kompetanse til å vurdere korpsenes kunstneriske kvalitet eller å ta inn over seg den samfunnsmessige nytten de representerer på de stedene de finnes. Det viser seg i forslaget, når han foreslår å legge ned alt av lokal musikk.

Ved å rasere en av landets eldste og viktigste musikkinstitusjoner kan Forsvaret i beste fall spare 50 millioner kroner i året, av et samlet effektiviseringspotensial på drøyt fire milliarder. Skadevirkningene både for Forsvaret og for det sivile musikklivet kommer til å bli langt større.

Jeg vil også mine om at det ikke er lenge siden de politiske ambisjonene tvert imot handlet om å styrke Forsvarets musikkorps. «Kultur å forsvare,» het det da. Det har tydeligvis forsvarssjefen glemt.

Ifølge forsvarsministeren skal det nå gjøres en grundig vurdering av de tiltakene som er foreslått. Jeg forventer naturligvis at argumentene for å opprettholde Forsvarets musikk på dagens nivå, og til og med bygge ut korpsene i tråd med tidlige anbefalinger, blir like grundig vurdert i det videre arbeidet.

Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO