Forhandlingene i opera, teatre og orkestre i gang ⋆ Kontekst
INNSKUDD: Arbeidsgiverforeningen Spekter holder knallhardt på innskuddspensjon, mens arbeidstakerne har gått dem «i møte» og sagt hybridpensjon. Her er kommunikasjonssjef Gunnar Larsen. Foto: Ole Palmstrøm

Forhandlingene i opera, teatre og orkestre i gang

Som i fjor, tviholder arbeidsgiverne i Spekter på at de vil innføre innskuddspensjon i kultursektoren.

Kamp om pensjon:

– Vi har gitt og tatt i forhandlinger med motparten gjennom ti år. Pensjonsdelen er en helt ny opplevelse for oss, sier Rolf-Inge Pedersen Hjelset i Norsk Tjenestemannslags forhandlingsutvalg for opera, teatre og orkestre.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerne i flere LO-forbund kom ikke til noen enighet om pensjonsspørsmålet i fjor. I ettermiddag møttes de til en ny, krevende runde forhandlinger i Spekter-bygget på Majorstua.

Mot brudd og mekling i orkestre og teater

Null forhandlingsvilje

Pensjonsspørsmålet engasjerer på kulturinstitusjoner rundt om i landet. Bevisstheten og kamplysten er stor blant ansatte i alle aldersgrupper, ifølge Hjelset, som til daglig jobber ved Teatret Vårt i Molde.

Arbeidstakersiden mener de strekker seg langt ved å innrømme at dagens ordning – ytelsespensjon – er svært dyr for institusjonene, som på sin side ønsker å frigjøre penger til å utvikle kunsten.

– Derfor foreslår vi hybridmodellen. Men arbeidsgiverne sier nei. De har overhodet ikke vist forhandlingsvilje, fortsetter Hjelset.

Fortsatt innskudd

Arbeidsgiverne går fortsatt inn for innskuddspensjon, bekrefter kommunikasjonssjef Gunnar Larsen i Spekter. Han sier dette vil være forutsigbart for institusjonene, og en god ordning for de ansatte.

INNSKUDD: Arbeidsgiverforeningen Spekter holder knallhardt på innskuddspensjon, mens arbeidstakerne har gått dem «i møte» og sagt hybridpensjon. Her er kommunikasjonssjef Gunnar Larsen. Foto: Ole Palmstrøm

– Dette er ingen «quick fix». Vi skal nå etablere en pensjonsløsning som skal stå seg i mange år framover, sier Larsen.

Innskuddspensjonen plasserer mye økonomisk risiko over på den enkelte ansatt, og det er heller ikke en livslang og kjønnsnøytral ordning, noe arbeidstakerne krever.

For framtida

Pensjonsstriden i kultursektoren er en forsmak på hva som kan ventes i andre sektorer i det offentlige, som helse- og transportsektoren, mener NTLs forhandlingsutvalg.

– Dette er en forsmak på bølgen av svekkede pensjonsrettigheter som vil slå innover landet etter hvert, mener talsmann Hjelset.

Arbeidstakerne har forberedt seg på krevende og langvarige forhandlinger, men sier at de er optimister. Blir det brudd, kommer riksmekleren inn i bildet.

Tre alternativer

Hybrid:

økonomisk risiko deles mellom den ansatte, arbeidsgiver og forsikringsselskap. Livsvarig ytelse.

Ytelse:

økonomisk risiko ligger på arbeidsgiver og forsikringsselskap. Livsvarig ytelse.

Innskudd:

risiko ligger på den ansatte. Tidsbegrenset (10-15 år).