FORBUNDSLEDERSPALTEN: Usikkert om innholdet i Den kulturelle skolesekken ⋆ Kontekst

FORBUNDSLEDERSPALTEN: Usikkert om innholdet i Den kulturelle skolesekken

Musikkultur hadde i forrige nummer en artikkel om Turnéorganisasjonen i Hedmark, som har jobbet med innholdet i Den kulturelle skolesekken (DKS) i snart 30 år. De er usikre på framtiden som følge av regionreformen. Det er de ikke alene om. Dette er symptomatisk også for situasjonen på landsbasis.

Bortfallet av Rikskonsertene og opprettelsen av Kulturtanken, uavklarte lønns- og arbeidsvilkår og en tydelig forventning om at innholdet i DKS nå i større grad skal være instrumentelt og tilpasset læreplanene gjør at usikkerheten brer seg blant våre medlemmer som er ute på veiene med DKS.

Så langt har vi gjennom forhandlinger med KS fått på plass en avtale om lønns- og arbeidsvilkår for oppdrag i DKS. I disse dager fremmes kravet om tariffavtale for ansettelse i DKS. Forutsigbare og like arbeids- og lønnsvilkår over hele landet har vært det mest prekære å få på plass, men det er mye som gjenstår. Vi trenger gode produksjonsmiljøer over hele landet og en økt forståelse for at kunstformidling i skolen har en egenverdi, akkurat som kunsten selv.

Elevene trenger noe som er annerledes fra skolehverdagen og som kan vekke både engasjement og begeistring hos elever og lærere.

I september var MFO til stede på en konferanse om DKS og elevmedvirkning. Der kom det fram at mange elever ikke klarer å skille DKS fra vanlig undervisning og at lærerne ser på forestillingene som et «friminutt». Dette handler i stor grad om at skolen ikke har forberedt seg godt nok til forestillingene. Elevmedvirkning kan i dette perspektivet være med på å øke engasjementet, men slik medvirkning må være veloverveid.

Elevmedvirkning både i produksjon og framføring krever nødvendigvis mer tid og fører til økte kostnader. Når elever skal delta i evaluering og utvelgelse av forestillinger, er det stor fare for at det som tilbys innenfor DKS blir «mainstream». Hvem skal da sikre bredden i tilbudet? En rektor i Hedmark har sagt at «Kjennetegnet på Den kulturelle skolesekken er det som er utenfor boksen, men samtidig innenfor rammen.» Tiden framover bør derfor brukes på grundig og åpen diskusjon om hva Den kulturelle skolesekken skal fylles med. Her må de som skaper forestillingene bli hørt.

Spalten sto først på trykk i Musikkultur nr 7/2018, som kom ut 5. november.