FORBUNDSLEDERSPALTEN: MFO 2022 ⋆ Kontekst

FORBUNDSLEDERSPALTEN: MFO 2022

MFO er et nesten 18 år gammelt, vellykket fusjonsprodukt som etter hvert har vokst seg stort.

Vi teller nå over 8600 medlemmer! Vi er en fagpolitisk kunst- og kulturorganisasjon, som utøver politikk og tariffarbeid med målsetting om å bedre våre medlemmers arbeidshverdag og forutsetning for kunstneriske virke.

For å gjøre jobben vår på riktig måte er vi avhengige av en velsmurt organisasjon som er både robust, effektiv og framtidsrettet. I MFOs ledelse har vi derfor rettet tydelig fokus mot organisasjonsutvikling den siste tiden. Noen i organisasjonen har så smått begynt å høre begrepet «MFO 2022», men hva er egentlig dette «MFO 2022»-prosjektet ledelsen har iverksatt?

«MFO 2022» er rett og slett et ønske om og et behov for å etablere en tydelig retning, og sette mål for hvordan vi ønsker MFO skal utvikle seg i årene framover. Vi mener det er viktig for organisasjonen å bli større, enda bedre, og at vi skal fokusere på medlemmenes behov i alt vi gjør.

Vi er i gang med mye, og noen endringer har nok våre medlemmer allerede merket, selv om man i hverdagen ikke tenker på at dette faktisk er en del av en større strategi.

MFO fikk i vår helt ny visuell profil. En profil designet spesielt med tanke på å representere mangfold og sammensatt samhold blant våre medlemmer. I sommer lanserte vi nye medlemsfordeler, blant annet fikk alle betalende medlemmer ulykkesforsikring og ansvarsforsikring inkludert i sitt medlemskap, helt uten ekstra kostnad. Nå i høst har MFO lansert nye nettsider, og i tillegg fått nytt medlemssystem. Endringer som ivaretar våre medlemmers personvern på best mulig måte, og som skal bidra til en mer aktiv, tidsriktig og relevant elektronisk dialog med våre medlemmer.

I forrige utgave av Musikkultur kunne du også lese om at MFO jobber med en mulig navneendring. Musikernes fellesorganisasjon har i dag et beskrivende navn som ikke beskriver det vi faktisk er, men nå nærmer vi oss å vedta et nytt navn. Et navn som vil gi oss en tydelig posisjon i hele kulturfeltet og gi en opplevelse av tilhørighet for alle våre medlemmer. Et navn som kan bli med MFO inn i framtida og gjøre oss i stand til å gjøre akkurat det vi har bestemt oss for: Å vokse, å bli enda bedre og å ha alle våre medlemmer i fokus!

Spalten sto først på trykk i Musikkultur nr 6/2018, som kom ut 5. oktober.