FORBUNDSLEDERSPALTEN: Kjære medlemmer ⋆ Kontekst

FORBUNDSLEDERSPALTEN: Kjære medlemmer

Nå er det snaut en måned siden jeg og de andre to i ledelsen ble gjenvalgt for fire år. Å stille til gjenvalg i en så stor og viktig organisasjon som vår er ikke noe man skal ta lett på. Å være forbundsleder og nestleder i MFO er ansvarsfullt, og til tider krevende. Samtidig er det både motiverende og interessant å være med på å utvikle norsk kunst- og kulturliv, og å arbeide videre med alle de spennende og viktige prosessene vi har satt i gang i vår egen organisasjon. Prosesser internt for å bygge en sterkere organisasjon, men også eksternt for å øke vår innflytelse politisk.

Internt har vi hatt et sterkt fokus på organisasjon og organisasjonsutvikling de siste årene. Vi har utviklet og lansert nye nettsider, og vi har fått nytt medlemssystem. Vi har ansatt en daglig leder med erfaring fra næringsliv og organisasjonsutvikling, og vi ansetter nye medarbeidere. Alt for at våre medlemmer skal få et bedre tilbud, og en bedre arbeidshverdag.

Dere har også fått helt nye medlemsfordeler i år. I sommer fikk alle betalende medlemmer ulykkesforsikring og ansvarsforsikring inkludert i sitt medlemskap, helt uten ekstra kostnader for det enkelte medlem. Dette kan vi gjøre fordi vi er en sterk, og i kulturlivet stor, organisasjon, som forsikringsselskaper og andre ønsker å samarbeide og forhandle med.

Men vi skal ikke hvile på det at vi er store og sterke. Vi skal fortsette å utvikle oss som en stadig mer betydningsfull aktør i norsk kulturliv, med våre medlemmers interesser som utgangpsunkt. Vi skal også i fremtiden være Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon. Fagkunnskap og kvalitet skal stå i sentrum, og alle medlemmer skal føle seg ivaretatt og inkludert i organisasjonen.

Derfor vedtok vårt landsmøte enstemmig å skifte navn på organisasjonen til Creo – forbundet for kunst og kultur. Våre snart 9000 medlemmer er et mangfoldig fellesskap med mange forskjellige yrker og profesjoner, med forskjellige arbeidshverdager og utfordringer. Men alle har sitt virke innenfor kunst- og kulturlivet, alle er avhengig av hverandre og har respekt for hverandre. Vi er alle en del av et sammensatt samhold, der det er rom for ulikhetene, samtidig som vi arbeider for alt det som forener oss.

Vi skal i fremtiden arbeide mot felles mål og for felles interesser, forhåpentligvis i enda større grad enn tidligere. Creo er et fellesskap tuftet på ideene om solidaritet, fellesskap og samhold, og på erkjennelsen av at mange er sterkere enn én.

Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO (Creo)

Spalten sto først på trykk i Musikkultur nr 8/2018, som kom ut 3. desember.