FORBUNDSLEDEREN: Forsvarets musikk kveles langsomt ⋆ Kontekst

FORBUNDSLEDEREN: Forsvarets musikk kveles langsomt

Forsvarets musikk kveles langsomt, men sikkert. Hver gang det vedtas et nytt budsjett eller legges fram forslag om budsjettendringer sørger regjeringen og stortingsflertallet for at musikkorpsene i Forsvaret får litt mindre å rutte med.

Nå sist skjedde det med forslaget til endringer i statsbudsjettet. Da forsvant nye 2,3 millioner kroner fra den budsjettrammen som korpsene skal operere innenfor. Om vi i tillegg regner med de reduksjonene som ble resultatet av budsjett-krumspringene sist høst, har Forsvarets kulturvirksomhet fått 3,2 millioner mindre å rutte med siden 2015. Attpåtil er det i nominelle kroner. Når pris- og lønnsvekst har tatt sitt, blir reduksjonene enda større.

Summa summarum betyr dette at noen korps sannsynligvis må avlyse all aktivitet allerede i høst. Og for neste år ser det enda verre ut, om ikke bevilgningene da økes så det monner.

Vi vet fra før at Forsvarssjefen i sitt såkalte fagmilitære råd for perioden fram til 2020 har foreslått å samle Forsvarets musikk i Oslo og redusere omfanget ganske dramatisk. Regjeringen arbeider nå med langtidsplanen for samme perioden. Den skulle vært lagt fram for Stortinget i april, men glimrer ennå med sitt fravær. Det ser imidlertid ut som om noen nå forskutterer omleggingen av musikkvirksomheten, kanskje fordi det skaper mindre støy med en langsom kvelning enn med en rask omorganisering.

Jeg frykter derfor at det kan bli enda verre, og at det til slutt kan gå troll i ord med det gamle slagordet «et land uten kultur er intet å forsvare».

Noen lyspunkter finnes det likevel: «Det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen,» skrev Eivind Hermansen (H) og Tor Woldset (Frp) i kulturkomiteen i Bergen kommune i høst. Så gjenstår det å se om lokalpolitikerne klarer å overbevise sine partifeller i regjering om dette. I mellomtida skal i hvert fall vi i MFO løpe ned dørene på Stortinget.

Jeg håper at våre folkevalgte innser at en langsom kvelning av Forsvarets musikk ikke er veien å gå. Vi må beholde dagens fem korps og styrke budsjetter til Forsvarets musikk! Hvis ikke, vil resultatet bli en rasering av det profesjonelle musikklivet både i Forsvaret og i distriktene.

Hans Ole Rianforbundsleder MFO