FORBUNDSLEDEREN: Den vanskelige pensjonen ⋆ Kontekst

FORBUNDSLEDEREN: Den vanskelige pensjonen

Som de fleste sikkert har fått med seg, skjer det mye med pensjon for tida. Dette gjelder altså ikke folketrygden, men det som kalles for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og som for mange er en del av tariffavtalen. I privat sektor har man i stor grad innskuddspensjon, mens man i offentlig sektor har ytelsespensjon, og det har vi også i kultursektoren. I privat sektor har partene i tarifforhandlingene bedt regjeringen om hjelp til å løse pensjonsfloka og her er det ventet at det kommer en utredning. I offentlig sektor er ikke dette på agendaen før til neste år.

Institusjonenes vanskelige økonomiske situasjon gjorde at forhandlingene om pensjon startet allerede for ett år siden i kultursektoren. Et stykke inn i årets tarifforhandlinger ser vi dessverre ingen løsning på dette. Ansatte har tilbudt seg å rydde opp i anstrengte budsjetter, ved å gå fra ytelsespensjon til hybridpensjon (en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon), men Spekter er ikke villig til å diskutere vårt tilbud. «Kulturlivet rammes av Spekters manglende evne til å se verdien av kulturlivets ansatte,» har vår forhandlingsleder Eivind Gran sagt. Jeg kunne ikke vært mer enig.

I tillegg til de forskjellige OTP-modellene finnes det en egen lov for noen av dem som arbeider ved Operaen, nemlig operapensjonsloven. Særaldersgrensene i loven sier noe om når korsangere, sangsolister og ballettdansere må gå av med pensjon og ordningen forvaltes av Statens pensjonskasse. Ifølge utenforstående er denne ordningen en gullpakke for dem den gjelder. En undersøkelse blant MFOs medlemmer som er pensjonert fra Operaen viser at det er mange som sliter med både helse og økonomi etter at de har gått av med pensjon. Ingen av dem bruker ordet gullpakke om tilværelsen som pensjonist.

Pensjon er komplisert. Vi gjør det vi kan for at våre medlemmer skal sikres gode levekår også når de er pensjonister, enten de arbeider i kultursektoren eller andre sektorer. Men når arbeidsgiver ikke en gang ønsker å forhandle blir det vanskelig å finne en løsning. Heldigvis er streikeviljen blant MFOs medlemmer høy, faktisk har den økt med nesten fem prosentpoeng siden 2014. Det kan komme godt med.

Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO