For kreativ kulturpolitikk ⋆ Kontekst

For kreativ kulturpolitikk

FORBUNDSLEDERSPALTEN: Regjeringens politikk for kreative næringer er for tida litt i overkant kreativ, mener MFO-leder Hans Ole Rian.

I november inviterte Regjeringen til konferansen «Kreativ arena». Regjeringen går inn for en målrettet satsing med konkrete tiltak som skal styrke bærekraften i kulturbransjene i hele landet, sto det i invitasjonen. Konferansen ble arrangert av Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk kulturråd og Innovasjon Norge. Det ser jo tilsynelatende bra ut at flere departementer og tilskuddsordninger snakker sammen. Men det er noen feil i dette bildet.

Tar fra Kulturdepartementet og gir til næring I Regjeringens forslag til statsbudsjett bevilges det 30 millioner kroner over kulturbudsjettet til en satsing på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge. Dette betyr i praksis at det overføres penger fra Kulturdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet. I alle andre sektorer ville penger til næringsutvikling blitt bevilget over næringsbudsjettet, men når det gjelder kulturlivet tas det fra kulturpotten. Det synes jeg er uryddig, særlig med tanke på at kulturbudsjettet er kuttet for tredje år på rad.

Kulturrådet ut av OsloSom en del av satsingen på næringsutvikling skal kunstnerstipendene og Fond for lyd og bilde flyttes fra Norsk kulturråd til et nytt kontor utenfor Oslo. Å splitte opp en av de viktigste institusjonene for norsk kulturliv er for meg totalt ulogisk. Og hva har flytting av et sekretariat som forvalter støtteordninger med næringsutvikling å gjøre? På konferansen Kreativ Arena kom det fram at verdiskapingen er større i Oslo enn i hele resten av Norge til sammen, da er det vel logisk at støtteordningene også bor i Oslo?

Ingen målrettet satsingRegjeringspartiet Høyre var i sin tid med på å opprette Kulturdepartementet og partiet hadde Norges første kulturminister. Nå kan det se ut til at de angrer seg, at de heller vil spre kulturpengene rundt i andre departementer. Flyttingen av Kulturrådets administrasjon kan se ut som en distriktspolitisk tiltak. Konferansen jeg var på ga meg ingen svar på hvordan dette skal løses, snarere tvert imot. For meg er og blir dette en uforståelig sammensausing og oppsplitting. Jeg ser i hvert fall ingen målrettet satsing her, snarere konturene av en litt vel kreativ kulturpolitikk.

Teksten ble først publisert i Musikkultur på papir 6.desember 2016