Filmskolen i Kabelvåg blir en del av UiT ⋆ Kontekst
Notis

Filmskolen i Kabelvåg blir en del av UiT

Nordland kunst- og filmhøgskole blir en del av UiT Norges arktiske universitet. Dette ble i dag vedtatt av Universitetsstyret.

Universitetsstyret vedtok torsdag virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole fra Nordland fylkeskommune og Nordland kunst- og filmhøgskole AS til UiT Norges arktiske universitet fra 1.5.2022.

– Dette er en gledens dag. Nå er framtiden til en institusjon med stor betydning for film- og kultursektoren i Norge sikret, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet i en pressemelding.

Med virkning fra 1.mai, 2022 vil Nordland kunst- og filmhøgskole organiseres som en enhet under Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK).

Verdifullt tilskudd til UiT

Regjeringen bevilget 6,5 millioner kroner i 2022 og 12 millioner årlig til kunsthøgskolen og sikret dermed det økonomiske grunnlaget for videre drift.

Gjennom sin tilslutning til intensjonsavtalen om overdragelse fastsatte universitetsstyret selv de sentrale vilkårene for at Nordland kunst- og filmhøgskole skulle overtas av UiT. Avtalen med Nordland fylkeskommune samt den statlige finansieringsgarantien fra Kunnskapsdepartementet, gjør at alle disse vilkårene nå er innfridd. På bakgrunn av dette anbefalte rektor styret å vedta virksomhetsoverdragelsen.

Rektor berømmer det store arbeidet som er gjort, både av ansatte ved skolen, tillitsvalgte, fra fylkeskommunens side og ved UiT så langt i prosessen.

– Jeg er overbevist om at skolen vil bli et verdifullt tilskudd til UiT, og at UiT som institusjon har gode forutsetninger for å kunne sikre og videreutvikle driften av denne viktige kultur- og utdanningsinstitusjonen i Nord-Norge, sier rektor Dag Rune Olsen i meldingen.

Han forklarer at i arbeidet med å videreutvikle skolen vil UiT trekke veksler på et engasjert og godt fagmiljø, og bygge videre på det langvarige og gode samarbeidet mellom NKFH og Kunstakademiet ved UMAK.

Utvidelse av kunstfaglige UiT-utdanninger

Nordland kunst- og filmhøgskole ble etablert i Kabelvåg i 1997 under navnet Nordland kunst- og filmskole. Skolen ønsket etter hvert å utvikle seg fra fagskole til høgskole/universitet, og har siden 2017 tilbydd en bachelor i bevegelige bilder. 

Utdanningen i bevegelige bilder, bruker både film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt. Kunstnere, filmskapere og teoretikere fra Norden og hele verden besøker skolen for å undervise og holde workshops om innhold, former, teorier, metoder og prosesser fra begge fagområder.

– Overtagelsen av Nordland kunst- og filmhøgskole innebærer en solid og spennende utvidelse av de kunstfaglige utdanninger ved UiT. Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ser vi fram til å jobbe sammen med nye og dyktige kollegaer i Kabelvåg, sier direktør Lena Aarekol ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag i meldingen.

Hun forteller at de nå har foran seg en prosess der de sammen skal arbeide for å sikre en hensiktsmessig intern organisering og et godt faglig utbytte.

Endelig organisering klar i oktober

Universitetsstyret skal forelegges forslag til endelig organisering av Nordland kunst- og filmhøgskole innenfor UiTs organisasjon.

– Ved å gi noe mer tid til å avklare den endelige organisatoriske plasseringen på UMAK vil det også bli lagt til rette for en god prosess der relevante hensyn til medvirkning og faglige diskusjoner blir ivaretatt, sier rektoren.