FFUK åpner for donasjoner fra givere som vil støtte koronarammede kunstnere ⋆ Kontekst
Foto: iStock

FFUK åpner for donasjoner fra givere som vil støtte koronarammede kunstnere

Fond for utøvende kunstnere har fått spørsmål om de kan forvalte innsamlede midler til støtte for kunstnere som har fått avlyst jobbene sine som følge av koronaviruset. Nå åpner fondet for donasjoner, som ikke bare støtter kunstnerisk virksomhet, men også livsopphold.

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) kan motta og forvalte donasjoner, og åpner nå for dette. Fondet vil også følge opp med informasjon til søkere, hvis det kommer inn midler. Dette melder FFUK i informasjon som er gjengitt på Creo sine nettsider.

• Les også: Koronatiltak tvinger musikere til kreativitet – musikklivet går digitalt

Kan donere til livsopphold

Fondet oppretter en egen konto for donasjonene, og vil offentliggjøre navn på alle givere, dersom de ikke reserverer seg mot dette.

Eventuelle donasjoner skal altså brukes til støtte for utøvende kunstnere, som hovedsakelig driver frilansvirksomhet, og som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronapandemien. Til forskjell fra fondets egne midler, kan donasjonsmidler brukes til støtte til livsopphold eller nødhjelp.

Les mer om fondets regleverk for donasjoner her.

• Les også: Korona og støttepenger: Dette gjør kulturaktørene

Utbetaler ikke reisestøtte nå

Verdt å nevne er også at den siste ordinære søknadsfristen for å søke om støttemidler fra FFUK var 11. mars, én dag før regjeringen innførte strenge koronatiltak over hele landet. Fondet skriver på sine nettsider at styret har vedtatt at søknader om støtte til reise, reise- og etterutdanningsstipend, kurs og seminarer ikke vil bli behandlet, på grunn av koronakrisa. Alle innspillingssøknader blir utsatt, i første rekke til junimøtet, men om nødvendig til høsten.

Alle prosjektstøttesøknader blir behandlet. Avlyste prosjekter regnes som gjennomførte, og kvalifiserer dermed til støtte. Fondet presiserer at kunstnere ikke trenger å trekke søknader til prosjekter som er avlyst.

Midlene som frigis som følge av at det ikke blir utbetalt støtte til reisevirksomhet, vil bli brukt til fondets egen krisestøtte.