Etterlyser Kulturkamp-engasjement ⋆ Kontekst

Etterlyser Kulturkamp-engasjement

Kulturkampen er den største satsingen til støtte for de rødgrønne partiene for å sette kulturpolitikk på dagsorden før valget. Frilansbratsjist Mari Giske (bildet) lurer på hvorfor MFO-ledelsen ikke engasjerer seg mer i den.

– Situasjonen blir absurd hvis det virkelig er sånn at MFO ikke tør gi sin tyngde til Kulturkampen av hensyn til hårsåre medlemmer som måtte være uenige, sier frilansmusiker Mari Giske.

Kulturkampens formål er å fremme kultur som en viktig valgkampsak fram mot stortingsvalget. Oppropet signeres av dem som støtter det rødgrønne kulturløftet. En uke før valget er det samlet i overkant av 1500 underskrifter. De som har skrevet under er ikke bare kunstnere av yrke. Her er hjelpepleiere, leger og arkitekter på lista.

Mari Giske synes det er trist at MFO-ledelsen så langt ikke har gitt Kulturkampen mer oppmerksomhet, blant annet på sine nettsider.

– Det må være fordi de er redde for å støte medlemmer. MFO har 7000 medlemmer, og jeg er sikker på at flere hadde signert dersom forbundet hadde gjort dem oppmerksom på oppropet, mener Mari Giske.

– Er det ikke slik at et opprop først og fremst henvender seg til overbeviste tilhengere?

– Jo flere som skriver under, dess større oppmerksomhet får saken. Temaet kultur dreier seg jo virkelig om hvor mange av oss musikere som skal kunne fortsette å leve av å formidle og undervise i musikk – også i framtiden. Vi trenger ikke se lenger enn til resten av Europa for å se hvordan det kan komme til å gå, sier Giske.

Signerer privat

Forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian gir følgende begrunnelse for at forbundet ikke engasjerer seg spesielt i Kulturkampen:

– Vi mener at vår gjennomgang av partienes programmer gir medlemmene et godt utgangspunkt for å kunne ta et politisk valg dersom kulturpolitikk er det viktigste for dem. MFOs medlemsmasse er mangefasettert og vi må ha respekt for at folk stemmer forskjellig, eller vektlegger andre politikkområder enn kultur og arbeidsliv. Flere i MFO, blant annet jeg, har imidlertid signert oppropet på Kulturkampens nettsider, det er altså ikke slik at vi er imot kampanjen.

– Se lenger enn egen konto

Sist uke fikk MFO kritikk for å gå for langt i å karakterisere partipolitikk i valgbrosjyren som er sendt ut med siste utgave av Musikkultur. Mari Giske er uenig. Hun mener det viktigste et forbund kan gjøre er å slåss for at kulturen skal få den plassen den fortjener i et samfunn.

– Noen partier er mer bevisste på hvor viktig dette er, og hvis ikke forbundslederen i MFO skal kunne mene noe offentlig om det, hva slags syklubb har vi da? Jeg er glad for hva MFO har gjort for fast ansatte, som nå har gode arbeidsvilkår, god lønn og tilgang på billig reiseforsikring. Men vi må tørre å se litt lenger enn egen bankkonto, sier Giske.

– Kan ikke de som vil engasjere seg politisk heller gjøre det gjennom medlemskap i et politisk parti?

– Det også! Men i tillegg må vi ha en organisasjon som jobber for våre saker, sier hun.

Ingen borgerlig kulturkamp

Sanger Bjørgulv Borgundvaag er MFO-medlem og politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe for familie og kultur. Han mener MFOs oppgave er å arbeide for å fremme medlemmenes interesser, ikke å uttrykke støtte til bestemte politiske partier.

– Ville det være problematisk for deg om MFO åpent hadde støttet Kulturkampen?

– Jeg synes det er problematisk at så mange LO-organisasjoner ikke respekterer at mange av medlemmene deres velger andre partier enn de rødgrønne. En meningsmåling LO og Ap selv har fått utført viser at en av tre LO-medlemmer stemmer Høyre eller Frp, og at andelen som oppgir at de vil stemme borgerlig er nesten like høy som andelen som oppgir at de vil stemme Ap. Høyre har støttet økningene i kulturbudsjettet, men mange tror feilaktig at Høyre vil kutte budsjettene, sier han.

Han avviser likevel at det har vært aktuelt med en borgerlig kulturkamp.

– Jeg tror ikke artister og kunstnere som stemmer borgerlig kjenner seg igjen i bildet Kulturkampen presenterer. Når nestlederen i Norsk kulturråd bruker utsagn som at «valget er lett for alle med et kulturhjerte», samtidig som han anbefaler rødgrønn kulturpolitikk og advarer mot borgerlig kulturpolitikk, stempler han implisitt folk som stemmer borgerlig, sier Borgundvaag. 

– Monopol på velferd

Peter Tornquist, rektor ved Musikkhøgskolen, er folkevalgt for Høyre i kommunestyret i Eidsvoll. Han har vært inne på tanken om å mane fram en borgerlig kulturkamp, men har slått det fra seg.

– Gjennomslag for kultursynet sitt får man ikke ved digitale klikk, men ved å engasjere seg i «the dirty work». Kulturarbeidere bør i større grad ta jobben med å utforme partiprogrammene. Det er det få som engasjerer seg i, også blant de rødgrønne velgerne, sier Tornquist.

Han tror Kulturkampen har liten betydning i valgkampen totalt sett.

– Kampanjen taler til velgere som allerede er politisk overbevist. For de MFO-medlemmene som sympatiserer med borgerlige partier, bekrefter oppropet bare at man mener forskjellige ting. Venstresiden har lenge hatt monopol på velferd og godhet, men det er langt fra sannheten. Det er stor enighet om målene, men ulike veier fram. En av mine ambisjoner er å være med å nyansere bildet, sier Tornquist.