Etterlyser forskning på scenerøyk ⋆ Kontekst
Ikke store problemer: Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand har ikke hatt noen nevneverdige problemer med scenerøyk, ifølge Ståle Ellingsen, teknisk sjef på huset.
Ikke store problemer: Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand har ikke hatt noen nevneverdige problemer med scenerøyk, ifølge Ståle Ellingsen, teknisk sjef på huset. Foto: Hufton & Crow

Etterlyser forskning på scenerøyk

Stiftelsen Miljøfyrtårn kom med strengere krav for bruk av scenerøyk i sommer. Daglig leder Ann-Kristin Ytreberg håper at innstrammingene vil føre til mer forskning på feltet.

Det er ikke forsket mye på scenerøyk. Ut fra det man vet, tåler de fleste scenerøyk helt fint, mens noen få utvikler helseskader. I Norge er det særlig Operaen som virkelig sliter med dette. Problemene her er omtalt både i Musikkultur, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen. Operaen opplyser til Musikkultur at to musikere har godkjent yrkessykdom som følge av scenerøyk, og at 23 musikere har legeerklæring på at de ikke bør eksponeres for scenerøyk. Ingen er for tiden sykemeldt på grunn av scenerøyk.

• Les også: Sangere blir syke av scenerøyk

Strengere enn Arbeidstilsynet

Stiftelsen og sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn strammet inn kriteriene for bruk av scenerøyk i sommer. For at scenekunstinstitusjonene som bærer miljøfyrtårnmerket skal få beholde sertifiseringen, må de dermed følge reguleringer som er strengere enn Arbeidstilsynets egne regler.

Ifølge Miljøfyrtårns nye krav er bruk av glykol- og mineraloljebasert røyk forbudt når det er barn på scenen. I tillegg skal publikum varsles på forhånd om forestillingen inneholder scenerøyk. Kun tørrisrøyk er unntatt innstrammingene.

– Forskningen på feltet er mangelfull. Hvorfor har dere valgt å stramme inn kriteriene likevel?

– Vi har gjort dette ut fra et føre-var-prinsipp. Noe av det vi ønsker å få til med dette, er jo nettopp mer forskning, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn.

– Det man har forsket på til nå er røyk i Nordsjøen. Men der er man ute i luft og vind, og det er jo ikke det samme som å være inne i et lukket rom. Så vil vi at folk skal få et bevisst forhold til scenerøyk – trenger vi det i det hele tatt?

– Dagens grenseverdier beskytter ikke arbeidstakere

Ifølge Kari Hegtun, miljøfaglig rådgiver i Miljøfyrtårn, har ikke stiftelsen vært i kontakt med andre institusjoner som har meldt om scenerøykproblemer. Imidlertid sier hun at både Creo og Arbeidstilsynet er klare på at scenerøyk medfører vesentlig risiko for ansatte.

– De er også tydelige på at dagens grenseverdier i lovverket er for høye, og ikke beskytter arbeidstakere på scener i stor nok grad, skriver Hegtun i en e-post til Musikkultur. 

– Hva kan scenerøyk eventuelt erstattes med?

– Vi kjenner ikke godt nok til hvilke muligheter som finnes, men har hørt at Operaen har testet ut videoprojeksjon, og håper bransjen vil være kreative og teste ut flere mulige løsninger. Vi forstår at scenerøyk kan være en viktig visuell effekt og at det ikke alltid finnes gode alternativer, derfor er det ikke totalforbud mot scenerøyk i Miljøfyrtårn-virksomheter. Likevel skal de ansattes helse komme først, sier Hegtun.

• Les også: Oppfordret til nytenking om scenerøyk

Gjelder ikke festivaler

Festivaler er unntatt de nye kriteriene. «Festivaler og andre midlertidige arrangementer skal fortsatt sertifiseres etter kriteriesettet for grønne arrangement», står det på sidene til Miljøfyrtårn. Det er blant annet fordi festivaler ofte foregår utendørs, ifølge Hegtun.

– Kriteriet om scenerøyk er utviklet med tanke på forestillinger innendørs, med ansatte som utsettes for røyken jevnlig over lang tid. Utendørs er det bedre ventilasjon og mindre eksponering for skadelige partikler, så det er ikke sikkert det blir nødvendig med fullt så strenge krav der. Men dette kommer vi nok til å vurdere på nytt senere.

Oseana: Kan skape kunstneriske utfordringer 

Musikkultur har vært i kontakt med flere teknikere som jobber på miljøfyrtårnsertifiserte steder. De understreker at det ennå er for tidlig å si noe om hvordan kriteriene vil fungere i praksis.

– De setter egentlig få klare begrensninger, det er mer en bevisstgjøring rundt det å fjerne den unødvendige bruken, sier Lasse Nordahl-Pedersen, teknisk leder ved kulturhuset Oseana på Os. 

– Med en god risikovurdering og minimal bruk, kan man jo fortsatt ha scenerøyk – unntatt om det er barn på scenen, da.

Bruken av scenerøyk i Oseana har verken ført til klager eller bidratt til skader, så vidt Nordahl-Pedersen vet. Han tror imidlertid at de nye kriteriene kan by på kunstneriske utfordringer.

– Dét er noe som lysteknikerne og produsentene garantert blir veldig opptatt av.

Drammen Scener: Nye produkter har fjernet problemene

Toro Heiskala, teknisk sjef ved Drammen Scener, tror ikke de nye retningslinjene vil by på store problemer – heller ikke kunstneriske.

– Bransjen benytter såpass mange nye og forbedrede produkter. Nå bruker vi ikke røykmaskiner, men forstøvere og hazere, som går på CO2 og lager tåke av væske, ved hjelp av trykk, ikke varme, forklarer Heiskala.

– Har dere hatt noen problemer med scenerøyk?

– Nei, ikke etter at vi begynte med disse nye produktene for fem-seks år siden. Den gamle røyken var verre, da kunne man få vondt i hodet, den tiltrakk seg støv og skapte brannbomber. Men den tekniske utviklingen har kommet langt, heldigvis.

Kilden: Justeringer, ikke omveltninger

Heller ikke Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand har hatt noen nevneverdige problemer med scenerøyk, ifølge Ståle Ellingsen, teknisk sjef på huset.

– Stort sett bruker vi haze, eller dis. Vi kobler heller ikke ut røykdetektorene, så vi har ikke større mengde enn det brannanlegget tåler.

Ellingsen tror de nye kriteriene stort sett vil bli justeringer, ikke omveltninger.

– Det vil sikkert bli noen kunstneriske utfordringer. Men det er det jo allerede, med de restriksjonene vi har i dag.

Scenerøyk

Ikke alle får plager av scenerøyk, men de som reagerer kan oppleve tørre slimhinner, luftveisproblemer og astmasymptomer.

På norske scener har flere ansatte fått legeerklæring på at deres helseplager er direkte knyttet til bruk av scenerøyk. Flere fast ansatte har legeattest på at de er fritatt fra produksjoner med scenerøyk, og noen har fått innvilget yrkesskadeerstatning.

Kilde: Miljøfyrtårn