– Er vi musikere, dansere eller skuespillere? Vi er jo alt dette. ⋆ Kontekst
Tre steppdansere og en gitarist i øvingslokale
Tre steppdansere, Håkon Sigernes, Janne Eraker og Mari Marie Øiness Nyvoll improviserer til gitarist Nicolai Gill Johannessens musikk. Foto:Even Finsrud
Nyheter

– Er vi musikere, dansere eller skuespillere? Vi er jo alt dette

MTF har inngått samarbeidsavtale med Creo. Medlemmene håper at det gir dem en tydeligere stemme som kreative utøvere.

Musikkteaterforum (MTF) har gått inn i Creo som en egen tilslutning. Samarbeidet har som mål å videreføre MTFs tilbud til sine medlemmer, samtidig sikre nye tilbud og fordeler gjennom å være en del av et større forbund. MTF er i dag en interesseorganisasjon for utøvere og opphavere innen norsk musikkteater. Foreningen har nærmere 400 medlemmer, deriblant to av tre som Kontekst møter på Hausmania i Oslo.

Håkon Sigernes, Mari Marie Øinæs Nyvoill og Janne Eraker beveger seg til lyden av Nicolai Gill Johannessens gitar og hans ekkomaskin. Sigernes og Nyvoll er musikalartister, Eraker en av de få som livnærer seg som steppdanser i Norge.

Sigernes ser positivt på MTFs tilknytning til Creo.

– I vårt fagfelt er det viktig å stå sammen. Behovet for et forbund som jobber for deg øker med årene. Man får mer behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Sigernes.

Identitetsvansker

En gjentagende problemstilling blant MTFs medlemmer er identiteten som kreativ utøver:

– Vi som jobber i musikkteaterfeltet faller ofte mellom flere stoler. Er vi musikere, dansere eller skuespillere? Vi er jo alt dette, sier Sigernes som fortrinnsvis er danser og musikalartist.

Også musiker og musikalartist Guro von Germeten kjenner seg igjen dette. Selv har hun vært medlem av både MTF og Creo.

– Grunnen til at jeg i utgangspunktet valgte å bli med i det som da het MFO, hadde mye med det å gjøre at det ligger under LO-paraplyen. Det samsvarer ganske godt med mitt verdigrunnlag. Samtidig ser vi alle hvordan Creo har jobbet under pandemien. En av de positive sidene med sammenslåingen er at vi er flere som står sammen når det virkelig brenner, sier von Germeten.

Kvinne med klovnesminke og trekkspill ved grafittivegg
– Det er prinsipielt viktig og helt grunnleggende å organisere seg, sier musiker og musikalartist Guro von Germeten. Foto:Marianne Jørgensen

Von Germeten håper likevel at MTF ikke vil bli «slukt» av Creo, men at forbundet opprettholder sin egen profil:

– MTF har alltid hatt et godt kompetanseprogram; kurs, mentorer og seminarer med stor bredde hvor vi som jobber i faget kan møtes, lære av hverandre og dele erfaringer. Det må ikke forsvinne.

Behov for tyngde

MTFs daglige leder Henriette Myhre er veldig fornøyde med valget av Creo som partner.

– Vi har gjennom flere år sett hvordan Creo jobber for sine medlemmers interesser uavhengig av om man er fast ansatt, frilanser eller selvstendig næringsdrivende, samt hvilken pådriver Creo har vært, og er, for kulturfeltet generelt, sier Myhre.

Portrett av smilende kvinne
Daglig leder i MTF, Henriette Myhre, er ikke bekymret for MTFs identitet etter sammenslåingen med Creo. Foto:Kai Myhre

Med en jevnt økende medlemsmasse har MTF sett et behov for å ivareta sine medlemmer ytterligere, samt å sikre større gjennomslagskraft for kunstnergruppen.

– Dette mener vi å kunne få til ved å være en del av et større kunstnerforbund – som Creo.

Hun avviser at MTF kan bli «slukt», slik von Germeten nevner:

– Vi opplever Creo som lydhøre for våre problemstillinger, og vi er absolutt ikke redd for å forsvinne i mengden. Gjennom Creos mange lokallag vil våre medlemmer utenfor Oslo også lettere bli hørt. Vi gleder oss derfor stort til å danne en sterk sammenslutning for musikkteater innenfor tyngden av Norges største kunstnerforbund, sier Myhre.