En kulturminister som bryr seg om kultur ⋆ Kontekst

En kulturminister som bryr seg om kultur

FORBUNDSLEDEREN:

I løpet av årets valgkamp var det faktisk en del snakk om kultur både i pressen og på sosiale medier. Selv tok jeg til orde for et regjeringsskifte, mens andre kviet seg for å ta side. Men én ting kunne vi enes om alle sammen: Vi ønsker oss en kulturminister som er opptatt av kultur.

Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim kritiserte i august kulturministeren for å mangle både plan og gjennomføringsevne på kulturfeltet. En kulturminister bør kjempe kulturens sak når kronene i statsbudsjettet skal fordeles, mente Sørheim. Vi kunne ikke vært mer enig. Hofstad Helleland svarte på innlegget og påstanden om hennes manglende gjennomføringskraft med fire punkter: gaveforsterkningsordningen, incentivordningen, Talent Norge og Kreativt Norge. Ingen av disse tiltakene bringer med seg friske penger inn i kulturbudsjettet og flere av dem har fått sterk kritikk fra kulturlivet.

Når dette skrives, er kulturminister Helleland ute i media med to kultursaker: en sak hvor hun skryter av egne tiltak gjennom å angripe Kulturkampen (fagbevegelsens initiativ for å få fokus på kultur i valgkampen) og en sak om at hun inviterer til mottakelse i regjeringens representasjonsbolig for norske kunstnere og artister som har suksess i utlandet. I pressen har dette fått navnet kjendisfest. Når Hofstad Helleland inviterer til en slik fest, er det etter modell fra idretten. Der er det lang tradisjon for at de som gjør det godt i store mesterskap blir feiret i representasjonsboligen.

Det koster penger når norske idrettsutøvere skal gjøre seg gjeldende ute i verden og kultureksport er heller ikke gratis. Men suksessen til dem som er invitert til kulturfesten kommer ikke som følge av kulturministerens tiltak, snarere på tross av politikken. Den sittende regjeringen har kuttet systematisk i bevilgningene til kultur og norgesfremme på UDs budsjett. Det hjelper lite å gi kulturlivet den samme festen som idretten får når budsjettene kuttes.

Derfor har kulturlivet ett ønske: Vi trenger ikke en idretts­minister. Vi trenger en kulturminister som bryr seg om kultur.

Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO

Teksten ble først publisert på Musikkultur på papir den 10. oktober, som forbundsleders faste spalte.