En katastrofe for kulturlivet ⋆ Kontekst
Mann med briller foran bylandskap
Det mest alvorlige er at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke ser ut til å bli videreført, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo. Foto:Ihne Pedersen
Kommentar

En katastrofe for kulturlivet

Det mener Creo etter regjeringens pressekonferanse om nye tiltak tirsdag kveld.

– Da ble det igjen nedstengninger, restriksjoner og kulturbransjen og alle dens aktører er igjen kastet ut i usikkerhet. En ny runde er i seg selv svært alvorlig, men spesielt ille er det at denne kom nå, midt i julesesongen. Sesongen for julekonsert og juleturné står for store deler av det inntektsgrunnlaget som sikrer helårsdriften for aktørene i musikkbransjen. Dermed er det dypt problematisk at det i dagens kompensasjonsordninger lagt inn en begrensning der ordningen kun dekker underskudd.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende må forlenges


Det mest alvorlige er likevel at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke ser ut til å bli videreført. Vi kan i hvert fall ikke finne noen informasjon om denne svært viktige ordningen for kulturlivet.


For enkeltaktørene i kulturlivet har kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vært helt avgjørende. Over 25 000 enkeltpersoner har hatt denne ordningen som sikkerhetsnett og inntektssikring siden den ble vedtatt i mars i fjor.


Siden denne gruppen yrkesutøvere fremdeles er i den situasjonen at de har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien, siden FHI fremdeles anser pandemien som pågående, og siden myndighetene fremdeles pålegger aktørene i kulturlivet restriksjoner, er det etter vårt syn helt nødvendig at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende forlenges så lenge det er krise i kulturbransjen. Hvis sittende regjeringen ikke ser at denne må forlenges inn i 2022 vil dette være en katastrofe for kulturlivet.

Eventbransjen må inkluderes


Eventbransjen, og dets underleverandører, må inkluderes i kompensasjonsordningen. Store deler av oppdragene til kulturaktørene og de scenetekniske leverandørene kommer fra bedriftsmarkedet. For mange utgjør bedriftsmarkedet rundt 2/3 av omsetningen i desember, januar og begynnelsen av februar og er det som finansierer månedene frem til sommeren.

Koronapass vil gi kulturlivet en mulighet


Så registrerer vi at regjeringen innfører «1-metersregelen» igjen. Det er en regel vi mener det er uklokt og urimelig å innføre. Vi skulle mye heller sett at koronapass ble innført. Kulturlivet er næring, og nettopp derfor er sektoren like avhengig av publikum, som IKEA er av kunder. Koronapass gir kulturlivet mulighet til å bygge seg opp igjen og skape kultur, men også arbeidsplasser og inntekt.

Underskuddsgaranti for utenlandsturnéer
Videre ber vi om at det innføres en underskuddsgaranti for utenlandsturnéer. Vi har fått flere signaler fra medlemmer og bransjen ellers om at den økonomiske risikoen ved å booke turneer i utlandet nå er for stor. Løsningen, slik vi ser det, er at det etableres en form for underskuddsgaranti med utgangspunkt i at utenlandsturnéer som ville gått med overskudd ved gjennomføring kompenseres hvis eventuelle restriksjoner fører til avlysninger eller nedskaleringer.

Regjeringen må sikre institusjonene forutsigbare og trygge rammevilkår


Vi forventer også – som NTO gjør i sitt innspill – at kulturministeren forsikrer oss om at musikk- og scenekunstinstitusjonene kan drive som planlagt og vil få nødvendig støtte til det. Regjeringen må sikre institusjonene forutsigbare og trygge rammevilkår som tar høyde for både korttids- og langtidskonsekvensene av pandemien. Alternativene er kraftige kutt i tilbudet, noe som igjen særlig vil ramme de på kortere engasjement; frilansere og underleverandører.

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo.