En god avslutning ⋆ Kontekst

En god avslutning

Siste statsbudsjettet fra Hadia Tajik får godkjent-karakter av MFO.

MFO karakteriserer statsbudsjettet som offensivt og mener det er en god avslutning på regjeringens arbeid med Kulturløftet. Én prosent av statsbudsjettet går nå til kultur.

Men det er også sider av årets kulturbudsjett som bekymrer.

– Jeg er overrasket over at regjeringen ikke ruster orkestrene og Operaen til å møte pensjonsutgiftene som vi vet kommer, sier forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian.

MFO har i flere år signalisert at rammene er nødt til å økes for å kunne møte de økte pensjonskostnadene.

– Uten økte overføringer kan disse viktige institusjonene bli nødt til å nedbemanne, sier Rian.

Økte rammer i støtteordningene

Kulturminister Hadia Tajik la fram kulturbudsjettet på en pressekonferanse i Kulturdepartementets auditorium i dag, like før hun gikk av som minister. Hun la vekt på at regjeringen i år oppfyller ambisjonen om at kulturdepartementets budsjett skal utgjøre én prosent av statsbudsjettet.

– Denne regjeringen har sett på kultur som noe grunnleggende for et demokrati, som stimulerer til deltakelse. Andre ser på kultur som noe fint, som kakepynt. Vi mener at vi trenger kulturlivet for demokratiet og for framtida, sa Tajik, med klar adresse til den påtroppende borgerlige regjeringen.

MFO: Burde vært musikernes tur

Tajik la fram et 2014-budsjett for Kulturdepartementet som øker med 774,6 millioner kroner fra årets: 97,1 millioner kroner til teater, dans og opera og 20,7 millioner kroner i økning til stipend og vederlagsordninger. 64, 3 millioner kroner skal gå til økning på musikkfeltet. Disse skal fordeles på en rekke støtteordninger, men med særlig vekt på tilskuddsordningen for publisering av musikkinnspillinger og tilskuddsordningen for arrangører.

– Det er svært gledelig at regjeringen har sett behovet for økte rammer i støtteordningene og jeg er fornøyd med at publiseringsstøtten får mer penger. Jeg håper at økningen i ensemblestøtten og musikerstøtten også blir god, men etter min mening er det musikernes tur nå og jeg hadde håpet på en tydeligere dreining over fra arrangør til musiker. Jeg håper vi får se en god økning på Statens kunstnerstipend når detaljene blir klare, sier Rian.

– Gode nyheter for Forsvarets Musikk

Forbundslederen påpeker også at regjeringen endelig har fulgt opp stortingsmeldingen «Kultur å forsvare». Forsvarets Musikk er foreslått styrket gjennom en økning på fire stillinger, og sier det er gode nyheter.

Godt nytt er det dessuten at kulturskoletimen videreføres i budsjettet for 2014, mener Hans Ole Rian. Forslag om lovfesting av dette kulturskoletilbudet skal behandles i Stortinget i løpet av høsten.

– Men det gjenstår å se hva kommunene bruker disse pengene på. Jeg håper på et flertall i Stortinget for lovfestingen, slik at vi sikrer alle barn i hele landet én time kulturskole, sier Rian.

– Skuffende for kirkemusikken

Kirkemusikerne har imidlertid ikke så mye å juble over. Det foreslåtte statsbudsjettet legger opp til mindre statsstøttet kultur i kirkene. Midlene til kulturaktivitet i Oslo Domkirke og i Nidarosdomen står på stedet hvil, det samme gjør trolig potten i Kirkemusikkordningen. Denne nevnes ikke i budsjettet.

– Jeg synes ikke den manglende økonomiske satsingen på kirkens kultur står i forhold til den faktiske økningen av kulturarrangementer i kirkene. Dette er skuffende, sier Rian.