Dirigentene protesterer ⋆ Kontekst
NEI TIL RASERING: 15 toppdirigenter protesterer mot kutt i Forsvarets Musikk. På bildet ser vi Terje Mikkelsen, Thomas Rimul, Magnus Loddgård, Kjell Seim, Øyvind Bjorå, Jan-Erik Hybertsen, Kai Grinde Myrann, Trond Husebø, Ben Ingar Nordby, Cathrine Winnes, Jon Terje Svendsen, Eivind Gullberg Jensen, Bjørn Sagstad, Per Kristian Skalstad og Torodd Wigum.
NEI TIL RASERING: 15 toppdirigenter protesterer mot kutt i Forsvarets Musikk. På bildet ser vi Terje Mikkelsen, Thomas Rimul, Magnus Loddgård, Kjell Seim, Øyvind Bjorå, Jan-Erik Hybertsen, Kai Grinde Myrann, Trond Husebø, Ben Ingar Nordby, Cathrine Winnes, Jon Terje Svendsen, Eivind Gullberg Jensen, Bjørn Sagstad, Per Kristian Skalstad og Torodd Wigum. Foto: Mona Askerød

Dirigentene protesterer

15 av landets toppdirigenter sa i kveld høyt og tydelig nei til kutt i Forsvarets Musikk.

Nedbygging av Forsvarets Musikk

– Vi sier nei til raseringen av Forsvarets Musikk. Vi har et oppriktig engasjement i denne saken, sier Torodd Wigum, dirigent i Trondheim Symfoniorkester, som tok initiativet til aksjonen.

Den er en direkte respons på at Forsvarssjefen i september foreslo å redusere antallet musikerstillinger i Forsvarets Musikk med 60. Det tilsvarer å legge ned to korps, men Forsvarssjefen sa til Musikkultur at det er like aktuelt å samle alt i én avdeling.

Les også: Forsvaret har ikke råd til fem korps

– Det er klart vi har egeninteresse i å opprettholde forsvarskorpsene. Så godt som alle unge norske dirigenter har hatt sine første profesjonelle erfaringer i et av dem. Men korpsene er også så sentrale i musikklivet – for det frivillige, for utdanningene og for alle institusjonene, sier Wigum. Han er selv dirigent i Trondheim og understreker at korpsene er særlig viktige alle andre steder enn i Oslo. Derfor er det et eget poeng å opprettholde alle fem forsvarskorpsene, mener dirigentene.

– De er veldig viktige for distriktene – i betydningen alt utenfor Oslo. Det er også en rar ide å plassere 100 musikere på ett sted. Det er veldig lite musikk som er skrevet for 100 blåsere, og forsvarsoppdragene skal åpenbart utføres likevel – det høres tungvint ut å frakte musikere land og strand rundt, sier Wigum.

Dirigentene har tidligere gått tydelig ut mot å kutte i Forsvarets Musikk, og ville synliggjøre motstanden også fysisk. Til stede på markeringen var 15 av landets fremste dirigenter, som kom fra fjern og nær. Alle skulle på dirigentenes nystartede julebord, og Wigum sier at alle ville bruke anledningen til «å gjøre noe fornuftig».

Les også: Kan ikke akseptere nedbygging av Forsvarets Musikk

Til markeringen kom mange kjente dirigenter: Terje Mikkelsen, Thomas Rimul, Magnus Loddgård, Kjell Seim, Øyvind Bjorå, Jan-Erik Hybertsen, Kai Grinde Myrann, Trond Husebø, Ben Ingar Nordby, Cathrine Winnes, Jon Terje Svendsen, Eivind Gullberg Jensen, Bjørn Sagstad, Per Krstian Skalstad og Torodd Wigum.

Stabsmusikkens Erlend Tynning Larsen representerte musikerne og takket dirigentene for støtten, og MFOs nestleder Anders Hovind kom til markeringen med oppmuntrende ord.

– Jeg har en følelse av at vi kan klare å stå han av. Vi får positive signaler fra mange politiske hold, sa Hovind.