Dette gjør de i Ås ⋆ Kontekst
Kulturskolen: Barseltreff på kulturskolen mellom mødre og babyer fra forskjellige land.
Kulturskolen: Barseltreff på kulturskolen mellom mødre og babyer fra forskjellige land. Foto: Ellen Sibe Kråkenes

Dette gjør de i Ås

Ås kulturskole har flere aktiviteter som er retta mot flyktninger og innvandrere, og deler sine tips her.

Kultur og inkludering:

Band: Bandøvelser med instruktør fra kulturskolen på asylmottaket hver uke. Her deltar både beboere på mottaket og andre i lokalsamfunnet.

Symaskinkurs: Kvinner får opplæring på symaskin og mulighet til å komme inn i arbeidslivet.

Strikkekafé: Kvinner i husflidslaget møter kvinner fra mottaket, de snakker norsk og strikker.

Fargerike Ås: Pedagoger lokker frem sang og musikk fra den enkeltes kulturarv. Gruppen består av barn og unge fra Norge og fra andre land, og ender i en forestilling.

Barselgrupper: Gruppene settes sammen av fremmedspråklige og norske mødre med barn. De kommer til kulturskolen for musikk, sang og bevegelser.

Internasjonal festdag: Hvert år arrangeres en familiedag med aktiviteter.

Barnas verdensdag: Familiedag med verksteder, utstillinger, forestillinger og konserter.

Internasjonal kulturuke: Samarbeid med voksenopplæringssenteret. Deltagerne bytter ut norskundervisning med kulturaktiviteter på kulturskolen.

Åpne verksteder: Kurs i dans, visuell kunst, musikk og sang, foregår både på asylmottaket og på kulturskolen.