Dette får de i pensjon ⋆ Kontekst
Foto: Henning Smogeli (illustrasjon)

Dette får de i pensjon

Ståle Nerland i Sparebank1 har regnet ut pensjonen for to musikere i operaorkesteret. Her kan du se hvordan de ulike ordningene faller ut for unge arbeidstakere.

Eksempelperson 1: Kvinne 62 år

Sluttlønn ved 67 år: kr 530 000,-

Hun vil få pensjon fra dagens ordning:• kr 349 000,- i året• 66% av inntekten

Eksempelperson 2: Mann 31 år

Sluttlønn ved 67 år: kr 530 000,-

Innskudds- og hybridpensjon er her beregnet til å vare til 90 års alder.

Innskuddspensjon per år:• kr 292 600,-• 55,2% av inntekten

Hybridpensjon per år:• kr 301 900,-• 57% av inntekten

Eksempelperson 3: Kvinne 31 år

Sluttlønn ved 67 år: kr 530 000,-

Innskudds- og hybridpensjon er her beregnet til å vare til 93 års alder.

Innskuddspensjon per år:• kr 280 100,-• 52,8% av inntekten

Hybridpensjon per år:• kr 301 900,-• 57% av inntekten

Om beregningene:

• Alle har fått en sluttlønn på 530 000 kroner, for at sammenligningen skal bli mest mulig relevant.

• Det forutsettes at alle går av ved 67 år. Vi har også forutsatt 40 års opptjening i folketrygden, full opptjening i dagens ordning, samt opptjening fra i dag fram til 67 år i innskudds- og hybridpensjonsordningen.

• Vi har utelatt AFP. Hvis arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om å spare i en AFP-ordning, vil dette beløpet komme på toppen av pensjonen.

• Forventet levealder, mann født 1984: 90 år. Forventet levealder, kvinne født 1984: 93 år.

• Reallønnsveksten er beregnet til 0.

• Innskuddspensjon: Avkastningsprognoser i henhold til Finans Norges bransjestandard: – Realavkastning i opptjeningsperioden, moderat profil = 2,78% (50% aksjer, 50% obligasjoner). – Realavkastning i utbetalingsperioden, moderat profil = 1,18% (20% aksjer, 80% obligasjoner), etter fradrag for omkostninger (0,8% av pensjonskapitalen).

• Hybridpensjon: Realavkastning i opptjenings- og utbetalingsperioden, kollektivporteføljen = 1,44%.

• For innskudds- og hybridpensjon er det forutsatt lovens maksimale satser: 7% og sparing fra første krone.

Utregningen er gjort av Ståle Nerland i Sparebank1.