– Det er ingen motsetning mellom å satse på kunstutdanninger og verdien for samfunnet ellers ⋆ Kontekst
Luftfoto av Høgskolen i innlandet, Hamar.
Høgskolen i Innlandet på Hamar skal starte et nytt musikkstudie. Samtidig rykker kunstutdanninger ned i divisjonene for offentlig støtte. Foto:Hinn
Nyheter

– Det er ingen motsetning mellom å satse på kunstutdanninger og verdien for samfunnet ellers

Ny musikerutdanning på Hamar er ikke skremt av Borten Moe.

En ny musikerutdanning ved Høgskolen i Innlandet (Hinn) på Hamar lanseres til høsten.

Den nye utdanningen starter opp i august 2023, har 15 studieplasser, og er ifølge Hinn praktisk rettet, «men vil også gi studentene et bredt teoretisk grunnlag for å velge musikk som yrke».

Offentliggjøringen av utdanningsprogrammet før påske kom kort tid etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kunngjorde et nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler via den såkalte utsynsmeldingen.

Ifølge stortingsmeldingen vil kunstutdanninger rykke ned i finansieringskategoriene. Disse kategoriene bestemmer hvor mye det enkelte utdanningsprogrammet får i offentlig støtte. Antall kategorier, eller nivåer, reduseres ifølge utsynsmeldingen fra seks til tre.

Som Forskerforum rapporte før påske, vil de nye kategoriene være:
• Kategori 1: Humaniora, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag.
• Kategori 2: Realfag, teknologi, helse- og sosialfag, lærerutdanning og utøvende kunst- og mediefag.
• Kategori 3: Lege-, tannlege- og veterinærutdanning.

«Endringene skal gjøre det mer attraktivt å satse på fagområder som er viktig for helsevesenet eller næringslivet», skriver fagbladet.

Kunstnerne trengs

Studieprogramansvarlig for musikkutdanningen i Hamar, Stian Vestby skriver til Kontekst at det fra en studieleders synspunkt er lett å dele bekymringene om utilstrekkelig finansiering.

– Det er ingen motsetning mellom å satse på kunstutdanninger og verdien for samfunnet ellers. Kunstnerne trengs, musikerne trengs, av så mange grunner. Våre utdanninger kan i tillegg hjelpe dem med å få karrierer som bærer seg økonomisk og bidrar til verdiskapningen.

• Les også reportasje fra NMH: – En kunstutdannelse handler om mye mer enn å bare spille et instrument

– Høgskolen har ikke latt uklarheter rundt ny finansieringsordning være avgjørende for utviklingen av sin studioportefølje, skriver Vestby.

Bekymret for fremtidige utdanninger

Utdanningsprogrammet ved Hamar vil samarbeide med både lokale kulturaktører og nasjonale organisasjoner.

«Studiet ønsker ikke bare å skape gode musikere, men å forberede studentene på et yrke som musikere ved å gi dem bransjekunnskap og kontakter», skriver Hinn i en pressemelding.

Blant annet skal Creo bidra med foredrag og kurs, slik de har gjort på blant annet Norges musikkhøgskole og Barratt Due.

Creos forbundsleder Hans Ole Rian påpeker at Borten Moes foreslåtte endringer i finansiering ikke vil tre i kraft før 2025, og at musikerutdanningen på Hamar i så måte ikke direkte påvirkes av denne potensielle økonomiske nedgraderingen.

For ifølge stortingsmeldingen skal ikke de nye finansieringskategoriene påvirke dagens studieplasser.

– Men selv om det nå står at finansieringskuttene skal være såkalt budsjettnøytralt, så er det ikke sikkert at dette står seg. Det er mulig at det på et senere tidspunkt kan komme nye vedtak som implementeres for eksisterende utdanninger. Det kan man være bekymret for, sier Rian.

Rian er fornøyd med at Hinn satser tungt på et utøvende studie, men er samtidig urolig for fremtidige utdanningsprogram hvor det allerede er manko.

– For eksempel er det et stort behov for flere musikkterapeuter, og en del utdanningsløp innen scenekunst. Det vil bli fryktelig mye mer vanskelig å starte slike utdanninger dersom dette blir vedtatt av Stortinget, sier Rian.