Derfor har vi jobbet for et utdanningstilbud for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn ⋆ Kontekst
Mann spiller oud
«Barn i Norge trenger å få tilgang til ulike musikksjangere og -instrumenter; både oud fra Midtøsten, indiske ragatradisjoner og brasilianske rytmer», skriver artikkelforfatteren i dette innlegget. Foto:Karstein Grønneby
Kommentar

Derfor har vi jobbet for et utdanningstilbud for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn

– Når man kommer som flyktning eller innvandrer til Norge, kan det være vanskelig å finne ut hvordan man skal orientere seg i kulturlivet, hvem som er døråpnerne, skriver Samspills Siri Kvambe.

Vegar Storsve ved Norges musikkhøgskole (NMH) kontaktet Samspill i 2021 for å høre om vi så behov for å starte opp igjen et kurstilbud for musikere med innvandrerbakgrunn, etter mal av et studietilbud NMH hadde for 15 år siden. Vi har en stadig voksende flerkulturell befolkning i landet og en rekke fantastiske utøvere av ulik tradisjonsmusikk, og det er behov for at dette gjenspeiles i undervisningsinstitusjoner og -miljøer også. Barn i Norge trenger å få tilgang til ulike musikksjangere og -instrumenter; både oud fra Midtøsten, indiske ragatradisjoner og brasilianske rytmer.

Med et kursbevis fra NMH vil det åpnes for at tradisjonsutøvere med eller uten formell utdanning vil bli tatt mer seriøst i ansettelsesprosesser, og at de blir sett på som en ressurs. Formell (pedagogisk) og Nokut-godkjent utdanning vektlegges tungt i utdanningsinstitusjoner i Norge, men langt ifra alle i målgruppen har dette.

Etter å ha gjennomført et innspillsmøte i 2022 med utøvere, studenter fra det tidligere studiet (Minoritetskulturer i musikkundervisning), ansatte ved NMH (folkemusikk, PPU, utøvende bachelor/master og lignende), Kulturskolerådet, Kulturskolen og flere, fikk vi kartlagt behovet og etterspørselen etter et slikt studietilbud – både fra utøvernes og institusjonenes hold.

Vi er derfor veldig stolte av å kunne invitere søkere til videreutdanningen «Kulturelt mangfold i musikkundervisningen» med oppstart høsten 2023!

Vårt ønske er at musikkundervisningstilbudet i Norge skal speile hele befolkningen, og at flere musikere med innvandrerbakgrunn får innpass i musikkutdanningsinstitusjonene i Norge. Slik legger vi rammer for et rikere kulturelt utdanningstilbud.

For Samspills medlemmer kan dette bety flere jobbmuligheter, større anerkjennelse og ikke minst en sterkere tilhørighet til sitt nye hjemsted.

Kommentarer gir uttykk for skribentens meninger.