«Den ubehagelige uavhengigheten» ⋆ Kontekst
KONSTITUERT REDAKTØR: Marte Bjerke.
KONSTITUERT REDAKTØR: Marte Bjerke. Foto: Rune Eriksen

«Den ubehagelige uavhengigheten»

MIN MENING:

Musikkultur har vært gjennom og står overfor store endringer. I midten av november ble det bestemt at aksjeselskapet Musikkultur AS avvikles og overdras Creo. Papirutgaven legges ned fra 2021. Jeg er bekymra for at totalen av disse endringene kan true redaksjonens uavhengige posisjon.

Forskjellen på kommunikasjon og journalistikk

Musikkultur trekkes fram som en del av Creos kommunikasjonsstrategi. Ja visst er bladet tufta på organisasjonens verdier og grunnsyn, men i motsetning til en kommunikasjonsavdeling som skal snakke med én stemme ut, er vi pålagt å sørge for at alle stemmer slipper til. Her ligger den grunnleggende forskjellen på kommunikasjon og journalistikk.

I det store bildet er den frie journalistikken avgjørende for demokratiet, i det lille bildet er den avgjørende for organisasjonsdemokratiet. Journalistikken sikrer en redaktørstyrt fri og åpen samtale som er tilgjengelig for alle.

Uavhengigheten kan være ubehagelig for begge parter

Musikkultur har alltid vært et redaksjonelt uavhengig blad, underlagt Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Men hva betyr egentlig det? Kort fortalt handler det om at redaksjonen, og i siste instans redaktøren, har det fulle og hele ansvaret for innholdet. Redaksjonen skal ikke kunne «kjøpes» av mennesker med penger eller politiske agendaer.

Å sørge for at uavhengigheten har gode kår er ingen enkel oppgave. Av eier krever det å aktivt velge bort muligheten for å kontrollere budskapet. Av journalisten krever det å ta på seg rollen som «djevelens advokat», også overfor sine egne.

Det kan være ubehagelig for begge parter.

Redaksjonell frihet kun på papiret?

At redaksjonell frihet er nedfelt på papiret, er ikke det samme som at den eksisterer i praksis. Reell redaksjonell frihet forutsetter at man tilrettelegger for at redaksjonen kan jobbe uavhengig, at man tydeliggjør skillet mellom kommunikasjon og journalistikk for leseren, og at eier er bevisst medlemsbladets rolle, i det store bildet, og i den enkelte sak.

Vaktbikkja di

Musikkultur er ingen tung aktør i Presse-Norge. Vi ivaretar et samfunnsansvar innafor et ganske begrensa område – kunst- og kulturfeltet. Kanskje kunne vi bjeffa høyere. Men én ting er iallfall sikkert: Vi er din vaktbikkje. Og skal vi fortsette å være det, må du være trygg på at vi ikke logrer. For noen.

Marte Bjerke er konstituert redaktør i Musikkultur

(Denne teksten ble også trykket som leder i den siste papirutgaven av Musikkultur, som kom i desember 2020.)