De vil styre MFO de neste fire årene ⋆ Kontekst
Foto: Privat

De vil styre MFO de neste fire årene

Disse kandidatene stiller til valg til nytt forbundsstyre på landsmøtet.

Tina EspejordScenekunstner, Oslo, født 1977

Foto:

Hjertesaker?Scenekunstfeltet. Jeg jobber for at MFOs medlemmer skal få styrket sine rettigheter i arbeidslivet og kunne ha en forutsigbar arbeidshverdag. Dette er en utfordring for mange scenekunstmedlemmer, da tilsettingen ofte er løs og lønnsforholdene uforutsigbare.

Hvorfor takka du ja?Det er en utmerket mulighet til å styrke scenekunstfeltet i organisasjonen, og være med på å utforme en god arbeidslivspolitikk for hele kulturfeltet i Norge. Jeg er lidenskapelig opptatt av å være med å utfordre og bygge videre på den flotte organisasjonen MFO er.

Les også: Hele MFO-ledelsen takker ja til gjenvalg

******

Ivar Jarle EliassenKirkemusiker, Finnsnes, født 1958

Foto: Privat

Hjertesaker?At det skal være mulig og gunstig å jobbe som kirkemusiker også i framtida. Kunst og kulturfeltet er vidt og stort, og mulighetene for å leve av det er trua fra alle kanter. Jeg vil jobbe for at alle som lever av kultur skal ha gode og forutsigbare ordninger, og at respekten for kunst og kultur skal høynes.

Hvorfor takka du ja?Jeg vil jobbe for vilkårene musikere, sangere, frilansere og andre i MFO-paraplyen skal ha i framtida. Jeg begynner å bli en voksen mann, og har både engasjement og erfaring, etter å ha holdt på med kunst og kultur hele livet.

******

Wenche Høidal HusomPedagog, Bergen, født 1968

Foto: Privat

Hjertesaker? Kulturskolens rammevilkår og de estetiske fagenes posisjon i grunnskolen er viktige hjertesaker. Jeg er også opptatt av å bygge MFO som organisasjon for framtida, både innad og utad. Når det gjelder mer generell kulturpolitikk, er jeg engasjert i hvilke konsekvenser regionreformen kan få for kulturlivet på regionalt nivå.

Hvorfor takka du ja?Dette blir min fjerde periode. Sakene jeg nevner over er viktige grunner. Jeg har fått en del erfaring med hvordan prosessene fungerer, og det er fint å kunne følge opp det jeg har jobba med. Å få være med på å bygge MFO videre som en tung og viktig aktør som blir lytta til, er veldig interessant.

******

Einar HeierInstitiusjonsmusiker, Trondheim, født 1959

Foto: Even Finsrud

Hjertesaker?Alt er viktig gitt forskjellige omstendigheter. Men jeg synes det er spesielt viktig å jobbe for sterke institusjoner, da de er bærebjelkene i vårt kulturliv. Jeg er opptatt av at vi skal ha bærekraftige pensjoner basert på kollektive prinsipper, både for fast ansatte og frilansere. En viktig sak er undervisningstimetallet/elevgjennomsnittet til de som jobber i kulturskolene. Mange steder er det nesten umulig å stå løpet ut i 100% stilling pga arbeidsbyrden.

Hvorfor takka du ja?Jeg synes det er interessant å få et innblikk i arbeidsforholdene til hele kultursektoren og alle de forskjellige områdene vår fagforening skal beskjeftige seg med. MFO kommer til å møte mange utfordringer fremover. Viljen til å satse på offentlig finansiert kultur føler jeg er under press, og retorikken om å satse på «frivillighet» ser jeg som et skalkeskjul for å fremme amatørisme og derved spare penger.

******

Ragnhild FurebottenFrilans, Tromsø, født 1979

Foto: Malin Waaler

Hjertesaker?Like rettigheter for frilansere ved sykdom, forenkla regnskap, støtteordninger, kultur og næring, forutsigbarhet, beholde kunstnere i fagutvalg, bevare Norsk Kulturråd.

Hvorfor takka du ja?Jeg er engasjert i frilanseres rettigheter, vilkår og muligheter. Jeg mener at verv som dette bør gå på omgang, og har man da muligheten så gjør en innsats!

******

Rebecca SelnæsStudent, Stavanger, født 1995

Foto: Selvportrett

Hjertesaker?Å skape et mer rettferdig frilansmarked, hvor alle får riktig betalt for jobben de gjør, og å bedre arbeidsforholdene der det er mulig. I studentmiljøet er det helt klart at mange underbetales og/eller jobber under forhold som ingen burde akseptere. Og jeg brenner sterkt for mer musikk på undervisningsplanen i småskolen!

Hvorfor takka du ja?Jeg synes MFO gjør en utrolig viktig jobb, på mange forskjellige plan! Det er viktig for meg å engasjere meg i MFO for en mer rettferdig arbeids- og studiehverdag. Jeg stiller med litt lite erfaring, brennende engasjement og stor interesse for å lære!

******

Stig Gunnar RingenVelges på fritt grunnlag, Oslo, født 1973

Foto: Privat

Hjertesaker? Bedre rammebetingelser for konsertscenene og flere faste ansettelser for skapende/utøvende kunstnere og støttefunksjonene på og rundt scena.

******

Mari GiskeVelges på fritt grunnlag, Nesodden, født 1968

Foto: Privat

Hjertesaker?Musikkens store egenverdi for alle gjennom hele livet – og den viktige rollen vi som jobber med musikk har i den sammenheng. Å ta vare på mangfoldet i musikklivet i en tid med stadig økte krav til økonomisk gevinst. Å jobbe for at vi som jobber med musikk skal få bruke mest mulig av våre ressurser på det faglige.

Hvorfor takka du ja?Jeg ønsker å bidra til å gjøre MFO stadig mer relevant og nyttig for medlemmene – praktisk, økonomisk og politisk. Jeg håper å kunne være med på å motivere medlemsgruppene til å bygge flere felles plattformer og dra i samme retning. Jeg vil jobbe for at MFO skal stå støtt på egne ben som LO-forbund med løsninger som er tilpasset våre forhold.

******

Cathrine NyheimFredrikstad, MFO OAØ, født 1973

Foto: Privat

Hjertesaker?Jeg er opptatt av at alle som jobber med kunst og musikk skal ha ordentlige arbeidsforhold og en jobb og en lønn man kan leve av, uavhengig om man har en fast jobb eller er frilanser. Det krever gode støtteordninger for det frie feltet, et godt vern av musikere og opphavspersoners rettigheter og en trygg og forutsigbar finansiering av institusjonene.

Hvorfor takka du ja?Jeg mener det blir stadig viktigere med sterke og gode fagforeninger, og jeg håper jeg kan bidra til å utvikle MFO videre.

******

Eirik Raude Spikkestad, MFO VTB, født 1973

Foto: Bo MAthisen

Kandidater som blir vara med møteplikt dersom vedtektene endres slik at forbundsstyret blir mindre (mer om dette på side 32). Hvis vedtektene ikke endres, blir de faste medlemmer av forbundsstyret.