Dansk undersøkelse: Minimal risiko for smitte ved kultur- og idrettsarrangementer ⋆ Kontekst
Konsertpublikum ser henført på scenen
Undersøkelsen SAFE 2.0 fant at smitterisikoen på konserter var minimal. Foto:Berit Roald / NTB
Nyheter

Dansk undersøkelse: Minimal risiko for smitte ved kultur- og idrettsarrangementer

– Må få konsekvenser for hvordan norske myndigheter legger opp arbeidet med eventuelle nye restriksjoner, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo

Torsdag ble den danske undersøkelse SAFE 2.0 lagt frem. Rapporten er laget på initiativ fra Dansk Live, og er gjennomført i samarbeid med Københavns Universitet, Roskilde Universitet, RF Experience og Divisionsforeningen.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er minimal risiko for smitte ved kultur- og idrettsarrangementer, noe som igjen kan sies å nyansere grunnlaget for det kunnskapsgrunnlaget som har ligget til grunn for tiltakene i Danmark.

Undersøkelesen har også sett på begrepet «supersprederhendelser». Danske Live, som altså er interesseorganisasjon for danske konsertarrangører og festivaler, skriver på sine nettsider at store arrangement, ikke minst konserter, er ofte har blitt beskrevet som «supersprederhendelser». Ved de undersøkte kultur- og idrettsarrangementene ble det imidlertid ikke observeret store smitteudbrudd. Undersøkelsen viser, at deltagerne på arrangementene ganske riktigt har et potensielt høyt antall nære kontakter, men at det kun har været minimal smittespredning tross få eller ingen restriktsjoner i perioden.

SAFE 2.0 ble gjennomført i perioden april til oktober 2021 ved blant annet 55 konserter, både med og uten restriksjoner. Det betyr at dette var før Omikron tok over.

Må få konsekvenser

Norge og Danmark har hatt relative like tiltak for kultur- og idrett gjennom pandemien, med unntak av bruken av koronapass. Slike pass har vært brukt igjennom hele perioden i Danmark.

– Dette må få konsekvenser for hvordan norske myndigheter legger opp arbeidet med eventelle nye restriksjoner, nedstengninger og kompensasjonsordninger, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

mann med kort brunt hår, briller og dress foran bylandskap
– Hvorfor er ikke kapasitet i større saker utredet allerede? Sist jeg sjekket har vi hatt en pandemi i over 22 måneder., skriver forbundsleder Hans Ole Rian i Creo Foto:Ihne Pedersen / Creo

Rian mener også at med tanke på antallsbegrensinger bør man for fremtiden etterstrebe en så enkel modell som mulig, hvor kompetansen de profesjonelle kulturarrangørene har opparbeidet seg gjennom 22 måneder med pandemi vises tillit.

– Publikumshåndtering er en integrert del av arrangørprofesjonen og forholdene ligger godt til rette for å håndtere en slik tillit trygt. Vi kan ikke se at det skal være noe i veien for å likebehandle arrangementer med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, museer og biblioteker, jamfør covid-19-forskriftens paragraf 14a, påpeker Rian.

Les hele undersøkelsen her.

Den danske undersøkelsen kan også supplere undersøkelsen Norsk teater- og orkesterforening (NTO) gjorde av smittetallene hos sine medlemmer fra koronapandemien traff Norge med full kraft og nasjonale smitteverntiltak ble iverksatt 12. mars 2020 og ut året 2021.

NTO-undersøkelsen viste at det «i denne perioden ingen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på musikk- og scenekunstinstitusjonenes forestillinger, konserter og andre publikumsarrangement.»

Danske hovedfunn:

Danske Gaffa har for øvrig oppsummert hovedfunnene i SAFE 2.0 slik:

Det er meget få smittede ved både kultur- og idrettsarrangement
Risikoen for smittespredning er minimal ved både kultur- og idrettsarrangement
Antallet nærkontakter avviker veldig mye fra antall smittede.
Koronapass skaper trygghet og er velkomment på kultur- og idrettsarrangement
Arealkravet virker ikke etter hensikten.
Der er behov for at regjering og helsemyndigheter inngår i en løpende og langsiktig dialog med arrangører av kultur- og idrettsarrangement om veiledninger, retningslinjer og restriksjoner.