Creo Vestland: «Vi er bekymret for framtida til kulturlivet i Vestland. Si nei til kutt i musikklinjene!» ⋆ Kontekst
REGIONLAGSLEDER: Kjell Erik Husom i Creo Vestland.
REGIONLAGSLEDER: Kjell Erik Husom i Creo Vestland. Foto: Presse/BFO

Creo Vestland: «Vi er bekymret for framtida til kulturlivet i Vestland. Si nei til kutt i musikklinjene!»

MIN MENING: I forslaget til ny økonomiplan for Vestland fylkeskommune foreslår administrasjonen å enten legge ned alle musikklassene på musikk-, dans- og dramalinjene, eller å legge ned to av fire slike klasser. Begge deler er særdeles dårlige forslag, skriver Kjell Erik Husom i dette innlegget.

Dette er helt nye og umusikalske toner fra administrasjonen i forhold til tidligere forslag til kutt, der musikktilbudet ikke var på kuttlisten i det hele tatt.

Les forslaget til budsjett økonomiplan for Vestland fylke her.

Musikk-, dans- og dramalinjene (MDD) har gjennomgående meget gode resultater, elevene gjennomfører i særlig stor grad, og linjene er viktige for rekrutteringen av både våre framtidige profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og for tilveksten av ildsjeler og ressurspersoner i det frivillige kulturlivet i hele fylket.

• Les også: Møre og Romsdal: Foreslår å legge ned distriktsmusikerordningen og kutte drastisk i MDD-linjene

Svært dårlig distriktspolitikk

Vi trenger et bredt tilbud av musikkutdanning før høyskolenivå. Det vil være svært dårlig distriktspolitikk å legge ned tilbudene i distriktene. Man bør heller gå for en styrking og spesialisering i distriktene, der man kan være bedre på deler av tilbudet enn man kan være sentralt. Det bør også ses på som en ubetinget rett for elevene at de gis mulighetene til å bli gode på instrumentene sine i distriktene der de hører hjemme, heller enn å måtte bo på hybel tidlig i livsløpet. Et annet moment er at lærerne som nå underviser på disse linjene vil forsvinne, lærere som i tillegg til å være særdeles dyktige fagpersoner og inspiratorer, også gjerne er ressurspersoner i sine lokalmiljøer og i kulturlivet i sine kommuner. Har fylkeskommunen regnet på de tap dette kan medføre?

• Les også: Støtte til MDD-linjene i Møre og Romsdal: «En solidaritet vi ikke har opplevd maken til på mange år»

Hvor mye vil man egentlig spare?

Vi er i tillegg sterkt kritiske til utregningen av mulige økonomiske innsparinger. For som administrasjonen selv skriver: Hvis politikerne fjerner tilbudet, må fylkeskommunen kjøpe plasser i andre fylker for de elevene som fremdeles ønsker et slikt tilbud. Vår erfaring er at elever som primært ønsker å satse på utdanning innen et kunstfag har dette som et så sterkt ønske og har en drivkraft som gjør at de da vil søke plass andre steder. Regningen vil da uansett havne hos Vestland fylkeskommune.

• Les også: Møre og Romsdal: Opprettholder klassene på MDD-linjene

Bekymret for kulturlivets framtid i Vestland

Det er svært betenkelig at man i det hele tatt vurderer å kutte inn til livsnerven i det som må sies å være det viktigste for utviklingen av mennesker. Ja, kultur er livsnerven i vår sjel og vår eksistens. Det er for viktig til å bli brukt til salderingspost for å spare penger.

Avslutningsvis vil vi også framføre at mange var skeptiske til sammenslåingen av de to fylkene på Vestlandet, også vi i kulturlivet. Vi ble forsikret om at kulturlivets situasjon skulle ivaretas spesielt godt. Når det nå foreslås å fjerne de linjene som i særlig grad sørger for rekruttering til vårt framtidige kulturliv, er vi bekymret for framtida for kulturlivet i Vestland fylkeskommune.

Vi appellerer til at dere på politisk nivå nå ser verdien av kunst og kultur, også i videregående skole, og sier nei til forslagene om kutt i musikktilbudet. 

 Creo Vestland, ved regionlagsleder Kjell Erik Husom