Creo om regjeringens koronakompensasjon: «300 millioner er langt fra nok til at kulturbransjens næringer kan overleve» ⋆ Kontekst
Hans Ole Rian, her fra Arendalsuka 2019.
Hans Ole Rian, her fra Arendalsuka 2019. Foto: Jan-Erik Østlie

Creo om regjeringens koronakompensasjon: «300 millioner er langt fra nok til at kulturbransjens næringer kan overleve»

INNLEGG: Regjeringen kom i dag med forslag til kompenserende tiltak for kulturlivet og kulturbransjen. Men 300 millioner er langt fra nok til at kulturbransjens næringer kan overleve, skriver Creo-leder Hans Ole Rian i dette innlegget.

For oss i Creo er det nå viktig at det kommer en solid kompensasjonsordning for leverandørene til kulturbransjen, lyd/lys og sceneteknikk, og at konsertarrangørene får på plass en god ordning. Da behøves minst det tredobbelte for at vi ikke må se på at bedrifter innenfor kulturnæringene går konkurs, og at vi får et uopprettelig tap av arbeidsplasser. (Les om regjeringens krisepakke til kulturlivet her.)

Næring som sysselsetter mange

Kultur er også næring, og det må regjeringen ta på alvor, spesielt når vi vet at dette er en næring som må ta høy risiko og som har små marginer. Likevel sysselsettes mange titusener, og det over hele landet. Viktig er det også at dette er menneskene som leverer innhold og mening til folks liv.

Sett oss i stand til å gjøre vårt samfunnsoppdrag!

Mange i kulturbransjen forsøker etter beste evne å holde hjulene i gang også under denne krisa. Det er viktig at disse får rammevilkår som gjør det mulig å levere kulturopplevelser, til avkobling og påkobling.

Kampen mot korona blir lang. Og selv om helse og økonomi er viktigst, er også kulturen viktig. Krisa rammer kontakten mellom oss mennesker, da må vi komme hverandre nærmere på andre måter. Kunstnere og kulturarbeidere finner nå nye veier ut til oss alle, det behøver både hver enkelt av oss og samfunnet.

Alle må nå løfte sammen og arbeide i lag, bidra til samhørighet og samhold. Der kan og skal vi i kulturlivet bidra, både under denne krisa og når livet skal gå videre i årene framover – det er vårt viktigste samfunnsoppdrag nå. Men da må tiltakspakkene som kommer fra regjeringen eller Stortinget sette oss i stand til å levere på dette oppdraget.

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo