Creo: – De som investerer både tid og penger i et utdanningsløp må kunne forvente å få betalt for den investeringen ⋆ Kontekst
En gitar i rødt
Alle Creos medlemmer er selvfølgelig like verdifulle, både for vår organisasjon og for norsk kulturliv, skriver Creo-nestleder Cathrine Nyheim i dette motsvaret. Foto:I offentlig eie
Kommentar

– De som investerer både tid og penger i et utdanningsløp må kunne forvente å få betalt for den investeringen

Creo svarer på Gaute Storsves kronikk.

• Dette er et motsvar til kronikken Hvilken kompetanse er det egentlig Creos «gutteromspianister» har, og hvor passer de inn i norsk musikkliv?

Alle Creos medlemmer er selvfølgelig like verdifulle, både for vår organisasjon og for norsk kulturliv. Vi har også gjennom mange år arbeidet spesielt for lønns- og arbeidsvilkår for de av våre medlemmer som ikke har hatt anledning eller funnet det nødvendig å ta en formell kunstnerisk utdannelse. Som et eksempel kan nevnes det arbeidet som ble gjort for alle de av våre medlemmer som hadde – og har – en stilling i en av våre mange kulturskoler. I det kommunale tariffområdet er lønn bestemt av to faktorer; hvor lang (og relevant) utdannelse du har, og hvor lenge du har jobbet. Det førte til at flere av våre medlemmer, kunstnere med svært høyt kunstnerisk nivå – gjerne med både en nasjonal og internasjonal karriere – ble innplassert som «ufaglært» i det kommunale systemet. Dette tok Creo – den gang MFO – tak i og gjorde en stor innsats med å innplassere disse lønnsmessig i koder med høyere lønnssatser.

Det kan også nevnes at vi kontinuerlig jobber for å bedre vilkårene og honorarene for alle våre medlemmer som er frilansere og/eller selvstendig næringsdrivende, uavhengig av deres formelle eller uformelle kompetanse.

For noen er den formelle utdanningen verken nødvendig eller ønskelig for å kunne ha en karrierer som kunstner eller kulturarbeider, mens for andre er dette helt nødvendig, både for å ha det formelle på plass, men også fordi den systematiske innføringen i faget og den nitide dedikasjonen som skal til for å nå et tilstrekkelig høyt kunstnerisk nivå er vanskelig å oppnå uten å studere ved en institusjon. Så samtidig som vi selvfølgelig arbeider like hardt for alle våre medlemmer, uansett utdanningslengde, mener vi også at utdanning har en verdi, og at de som investerer både tid og penger i et utdanningsløp må kunne forvente å få betalt for den investeringen.