Bredt utvalg av sanger ⋆ Kontekst
Foto:

Bredt utvalg av sanger

Kai Lennert Johansen anmelder boka Syng og lær.

«Da menn’sker kom til jorda og fant et sted å bo. De søkte etter mening og lengtet etter tro.» Slik starter den første sangen Bro mellom folk og tro, som innleder fjerde bok i serien Syng og lær av Tom Næss. Temaet i denne boka er religion, livssyn og etikk. Denne gangen har han med seg Margaret Heldor som pedagogisk konsulent. Hun driver firmaet Syng og strekk, er utdannet lærer og ellers kjent som en aktiv kursholder. Hun har også skrevet flere av tekstene i boka. I tillegg til at Næss selv har skrevet og oversatt tekster og komponert mange nye melodier, har han med seg en rekke ulike forfattere og komponister.

Sangene er ordnet tematisk: Bønn, høytider, salmer og religi­øse sanger, religion, filosofi og etikk.

Hovedideen med boka er den samme som i de første bøkene: Sangen som et middel for læring og for å skape varierte arbeidsmåter. I tilknytning til mange av sangene finner vi spørsmål og engasjerende oppgaver elevene kan arbeide med, enten de går i første eller tiende klasse, men målgruppen er i hovedsak elever på barnetrinnet.

Noe av det fine med denne boka er det brede utvalget av sanger. Her er religiøse sanger knyttet til ulike kulturer og religion­er, og folketoner og sanger med et mer allmennetisk innhold. Vi vet at Næss har en god melodisk åre, og det kan vi oppleve gjennom de sangene han selv har laget. Melodiene er lette å synge, og de har en rytmisk spenst kombinert med gode harmonier.

Det som styrker bruksverdien av boka for allmennlæreren er de to CD-ene som følger med. Innspillingene inneholder først vokal med komp og deretter bare kompet. Til klanglig variert akkompagnement, synger de gode solistene Lise Ødegård og Nora Elise Sørlie Fjøss. Tom Næss har denne gang­en også tatt med Sande barnekor.

Boka byr på over 60 ulike sanger, og uavhengig av personlig musikalsk smak vil jeg mene alle vil kunne finne noen sanger de kan bruke i sin undervisning. Det gjør i alle fall jeg!

Kai Lennert Johansen