Bare en tredjedel av barn som sluttet på fritidsaktiviteter under pandemien har begynt igjen ⋆ Kontekst
Notis

Bare en tredjedel av barn som sluttet på fritidsaktiviteter under pandemien har begynt igjen

Oppsiktsvekkende mange barn og unge sluttet med fritidsaktiviteter under koronapandemien. Tall fra Frivillighetsbarometeret 2022 viser at kun 33 prosent har startet opp igjen etter at smittevernstiltakene ble opphevet.

– Disse tallene viser at vi har en jobb å gjøre. De frivillige organisasjonene er de viktigste tilbyderne av fritidsaktiviteter for barn og unge, og vi har plass til flere. Vi må bli enda flinkere til å fortelle om mulighetene i frivilligheten, og vi oppfordrer alle kommunene i Norge til å bli med på å synliggjøre hva som finnes av aktiviteter rundt om i lokalsamfunnene, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge i en pressemelding.

Rett til minst én organisert fritidsaktivitet for alle barn

Sammen med regjeringen, KS og flere andre, har Frivillighet Norge signert Fritidserklæringen. Denne slår fast at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Frivillighet Norge mener nasjonale og lokale myndigheter må gjøre det lettere for de frivillige organisasjonene å tilby gode aktiviteter til barn og unge.

– Hvis alle barn skal ha muligheten til å være med, må vi sørge for at organisasjonene som tilbyr aktiviteter, har tilgang på egnede lokaler og gode og ubyråkratiske støtteordninger. Da frigjør vi ressurser til å skape inkluderende fritidsaktiviteter, sier Johnsen i meldingen.

En ekstra motivasjon

Norges Musikkorps Forbund er en annen av organisasjonene som nå signerer Fritidserklæringen.

– Det gir en ekstra motivasjon for at vi kan fortsette vårt systematiske arbeid for å få med flere i vår aktivitet. Vi vet at verdien av å ha med barn og unge i fast ukentlig aktivitet er stor. Vi skal jobbe hardt for å få Fritidserklæringen helt ut til det enkelte medlemskorps, så må stat og kommune gjøre sin del av jobben for at Fritidserklæringen blir en realitet og blir relevant ute i lokalsamfunnene, sier NMFs president, Rita Hirsum Lystad i en pressemelding.

Hjelp til å finne fritidsaktiviteter der de bor

Frivillighet Norge har utviklet nettsiden Ungfritid.no der organisasjoner kan synliggjøre sine aktiviteter, og der barn, unge og foresatte kan finne ut hva som er mulig å delta på i sitt nærmiljø.