Anders Hovind svarer Ap Innlandet: «Politisk prestisje veier tyngre enn å opprettholde den velfungerende Turnéorganisasjonen» ⋆ Kontekst
Foto: Presse

Anders Hovind svarer Ap Innlandet: «Politisk prestisje veier tyngre enn å opprettholde den velfungerende Turnéorganisasjonen»

MIN MENING: Arbeiderpartiet i Innlandet har sviktet barn og unge i eget fylke når de har nedlagt Turnéorganisasjonen, og lagt Den kulturelle skolesekken inn i fylkesforvaltningen. De er også på kollisjonskurs med sentrale kulturpolitikere i eget parti, skriver Anders Hovind.

I et innlegg på musikkultur.no gjør Kjerstin Lundgård (Ap) et forsøk på å forsvare Innlandet fylkestings tragiske vedtak om å legge ned Turnéorganisasjonen og legge Den kulturelle skolesekken (DKS) inn i den fylkeskommunale forvaltningen. Hun viser til Telemarksforskings rapport med anbefalinger, men unngår å nevne at denne var klar i sin anbefaling om å beholde Turnéorganisasjonen. Vedtaket går dermed på tvers av tungtveiende faglige råd.

• Les også: Turnéorganisasjonen er historie – DKS Innlandet skal legges inn i forvaltningen i fylket

Hvordan skal armlengdes avstand sikres?

Creo har hele tiden vært tydelige på at det å bygge videre på en velfungerende modell, slik som Turnéorganisasjonen, vil være det beste for å sikre barn og unge kunstproduksjoner av høy kvalitet. I innlandet har Arbeiderpartiet, som tradisjonelt har forstått verdien av dette, latt andre hensyn og politisk prestisje veie tyngre. Lundgård fokuserer på vår innvending om at DKS inn i den fylkeskommunale forvaltningen ikke ivaretar den nødvendige uavhengighet mellom styring og utførende ledd. Hun sier imidlertid ikke noe konkret om hvordan den armlengdes avstanden skal sikres.

• Les også: Telemarksforsking: «Fylkestinget i Innlandet velger en annen modell enn anbefalt for organiseringen av DKS»

Vil svekke kvaliteten på produksjonene

Vår påstand om at Arbeiderpartiet i Innlandet svikter barn og unge i eget fylke står fast. De er også på kollisjonskurs med sentrale kulturpolitikere i eget parti. Å legge ned landets beste produksjonsmiljø for DKS er ikke bare en alvorlig nedvurdering av den innsatsen Turnéorganisasjonen har gjort gjennom 30 år, det vil også svekke kvaliteten på produksjonene.

Mangelen på gode produksjonsledd for DKS på nasjonalt nivå er et resultat av en, så langt, lite vellykket omorganisering av Skolesekken. Når Arbeiderpartiet i Innlandet er den fremste bidragsyter i nedleggelsen av Turnéorganisasjonen, er det akkurat det motsatte av hva vi trenger for DKS. Når Lundgård forsikrer at de «skal jobbe godt framover – for å finne gode måter å formidle profesjonell kunst og kultur på» gjør det oss usikre på om det faktisk finnes noen plan for dette i Innlandet. Dette gjør bare fylkestingets vedtak desto mer uforståelig.

Anders Hovind er nestleder i Creo