Alle vil beholde forsvarskorpsene ⋆ Kontekst
Politisk enighet: Bystyret i Trondheim har laget en felles uttalelse om å bevare Forsvarets Musikk. Her ordfører Rita Ottervik.
Politisk enighet: Bystyret i Trondheim har laget en felles uttalelse om å bevare Forsvarets Musikk. Her ordfører Rita Ottervik. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Alle vil beholde forsvarskorpsene

Det er et tverrpolitisk ønske å bevare forsvarskorpsene i alle kommunene som har slike korps idag.

Marianne Bremnes (Ap), ordfører i Harstad, der Forsvarets musikkorps Nord-Norge holder til, mener forslaget fra forsvarssjefen er skrivebordsbyråkrati av verste sort.

– Forsvarets Musikk er hjertet i kulturlivet i Harstad. De er synlige og til stede overalt, de har en sentral rolle under Festspillene, de er viktige for Forsvaret og for distriktets kulturskoler, musikklinjer og det frivillige kulturliv, sier Bremnes, som sjøl er musiker.

– Jeg synes det er en sabla dårlig idé å samle musikerne i en pool, som om de var en skål med blyanter som kan deles ut når det trengs. For oss som er fostra opp i kulturbransjen er dette en merkelig måte å tenke på, fortsetter Bremnes.

Hun tror ikke Forsvaret forstår hvor mye de kommer til å savne divisjonsmusikken i Harstad, dersom den forsvinner.

– Jeg tør ikke tenke på hvordan det blir dersom den forsvinner. Vi vil få et stort hull i kulturlivet i Harstad og distriktene rundt.

Det jobbes nå politisk for å bevare korpset.

– Har dere diskutert om det er et alternativ å finansiere ensemblet utafor militæret?

– Vi jobber nå for å beholde korpset i Forsvaret, men det er klart det pågår parallelle prosesser her, som jeg ikke kan gå inn på i pressen.

– Kom til Horten

Finn-Øyvind Langfjell (H), avtroppende ordfører i Horten, der Kongelige norske marines musikkorps holder til, er enig med sin nordnorske kollega om betydningen av å ha et militærkorps i nærmiljøet.

– Marinemusikken betyr mye på flere områder, korpset er en del av Hortens identitet, men det innebærer også at vi har mange dyktige musikere som jobber inn mot frivilligheten. Sjøl jeg som ikke er musiker forstår at de representerer noe av det ypperste vi har i Norge. De bidrar til et aktivt kulturliv og trekker også interessante musikere og artister til Horten og Vestfold, understreker Langfjell.

Sjøl om Horten ligger atskillig nærmere hovedstaden enn Harstad, mener Langfjell at kvalitetene Marinemusikken representerer vil forsvinne helt dersom musikerne blir flytta til Oslo.

– Men vi inviterer gjerne et sammensatt korps hit til Horten! Vi har muligheten til å være vertskap for et større korps, og har åpne armer, sier Langfjell.

– Har dere diskutert om det er et alternativ å finansiere ensemblet utafor militæret?

– Nei, vi jobber nå for å beholde og eventuelt invitere et større korps hit.

Les også:

Bystyret i Trondheim vil bevare

Et samla bystyre i Trondheim har skrevet en felles uttalelse der de tar til orde for å bevare Luftforsvarets musikkorps. Her står det blant annet:

«Bystyret i Trondheim mener at nedlegging av Luftforsvarets musikkorps vil være et betydelig tap for Trondheim som kulturby, både sett i forhold til den aktiviteten korpset representerer, men også den kompetansen de enkelte musikerne representerer. Musikerne er viktige fagressurser i regionen, også utenfor sitt virke i LFMK. Mange ansatte i korpset er lærere ved Institutt for utøvende musikk ved NTNU, kjent som musikkonservatoriet, og ved kulturskoler, og/eller de er dirigenter i amatørkorps eller kor. Musikernes utøvende virksomhet er sterkt knyttet til denne kompetansen.

Bystyret i Trondheim vil derfor oppfordre regjering og storting til å sørge for at Luftforsvarets musikkorps fortsatt vil ha sin eksistens i Trondheim.»

Bergen krysser fingrene

Også i Bergen ønsker man å beholde Sjøforsvarets musikkorps. Julie Andersland (V) er byråd for klima, kultur og næring i Bergen, og sier i en e-post at det ville være et stort tap dersom korpset skulle legges ned.

– Jeg krysser fingrene for at Stortinget viderefører Sjøforsvarets musikkorps. Det er viktig for Bergen, for Forsvaret som kulturbærer og for korpsmiljøet i Norge. Det er mange som spør hvorfor Forsvaret skal drive med korpsmusikk. I utgangspunktet kan det virke gammeldags, men det er et faktum at dersom korpsene skulle bli flyttet, er risikoen stor for at de blir lagt ned i prosessen. De er store og økonomisk krevende institusjoner, og det vil ikke være enkelt å flytte dem uten at det går på bekostning enten av korpsene eller institusjonene de skal flyttes til. Regjeringen eller Stortinget må gjerne se på organiseringen eller finansieringen, men det må være med det formål å sikre videre aktivitet på minimum samme nivå som i dag, sier Andersland.

Les også: MENING: Kan ikke akseptere planlagt nedbygging av Forsvarets Musikk