Aktuelt ⋆ Side 192 av 193 ⋆ Kontekst

Aktuelt

  • #Musikk
  • #Politikk
  • #Scenekunst
  • #Utdanning

Nyheter 01.11.13

Etterlyser Kulturkamp-engasjement

Kulturkampen er den største satsingen til støtte for de rødgrønne partiene for å sette kulturpolitikk på dagsorden før valget. Frilansbratsjist Mari Giske (bildet) lurer på hvorfor MFO-ledelsen ikke engasjerer seg mer i den.

Nyheter 01.11.13

Duellen

Vi utfordret to politisk aktive MFO-medlemmer til å svare på hvorfor de engasjerer seg på blå og rød side av den kulturelle valgkampen.

Nyheter 01.11.13

Mer applaus i skolen

Kunnskapsløftet har ikke gjort musikkundervisningen bedre, men lærerne gjør det de kan for å finne gode løsninger på tvers av fag og på tross av læreplanene, skriver Magnhild Tafjord, og ønsker seg mindre teori og mer formidling

Nyheter 01.11.13

«Skuespill-musiker» – en ny tverrfaglig yrkestittel?

Artikkelforfatteren gjør i denne teksten rede for et metodeverk som utvikler den tverrfaglige, helhetlige formidleren, i krysningspunktet mellom musiker og skuespiller.

Nyheter 01.11.13

Arbeidslivskompetanse for utøvende jazzmusikere

Hvordan skal studenter i jazz, rytmisk og improvisert musikk forberedes på arbeidslivet som venter dem? Silje Karlsen tar til orde for å innføre bransjekunnskap som fag i studiet.

Musikk i perspektiv 1.

Nyheter 01.11.13

Lite spenstig

Kai Lennert Johansen anmelder læreverket Musikk i perspektiv 1 og 2.

Nyheter 01.11.13

Den frie stemmen

– Det at jeg er utdannet komponist gjør at jeg har følt meg veldig fri som stemmekunstner, sier Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Hun er nominert til Nordisk råds musikkpris.

ALT SOM FINS: Her tester Snorre Stalheim Svenningsen med 21 skarptrommer.

Nyheter 01.11.13

Den store skarptrommetesten

Nerdemeteret pekte på rødt da vi tok med oss tjue skarptrommer og låste oss inne i øvingsrommet til Forsvarets Musikkorps Vestlandet for å finne ut om de var noe tess.

Nyheter 01.11.13

Hvor god er det egentlig vits i å bli?

Det er min erfaring at jo mer spesialisert i mitt uttrykk jeg har blitt, jo mindre «populær» er jeg. Hvis publikumsflukten er proporsjonal med dyktighet på instrumentet, hvorfor fortsetter jeg så å øve, reflekterer Petter Wettre.

Nyheter 01.11.13

Praktbok for øre og øye

Her er notesamlingen, det ultimate stamrepertoar for strykeorkesteret!

Nyheter 01.11.13

Ord om musikkopplevelser

Artikkelforfatter Pål Runsjø (bildet) inviterer til refleksjon om hvilke ord vi bruker om musikken.