Mister livsverket ⋆ Kontekst
Kurator:  stedet for at sommerkonsertene i Drøbak ble sponset av kommunen, ble Danuta Kozon lønnet av Frogn kommune for å jobbe med konsertserien. Nå er hun er oppsagt i kommunen og ser ut til å miste kontroll over Sommerkonsertene i Drøbak kirke.
Kurator: stedet for at sommerkonsertene i Drøbak ble sponset av kommunen, ble Danuta Kozon lønnet av Frogn kommune for å jobbe med konsertserien. Nå er hun er oppsagt i kommunen og ser ut til å miste kontroll over Sommerkonsertene i Drøbak kirke. Foto: Privat

Mister livsverket

Danuta Kozon kaller det kulturelt tyveri at Frogn kommune har overtatt Sommerkonsertene i Drøbak kirke.

– Jeg er gründer og har bygget opp sommerkonsertene i Drøbak kirke gjennom 22 år. Det er livsverket mitt, som kulturkontoret i kommunen nå tar kontroll over. Men jeg har ikke mistet håpet om å ta regi på sommerens arrangement, sier Danuta Kozon.

Hun startet sommerkonsertene i Drøbak i 1994. Hun fikk låne kirken gratis til konsertene og jobbet med den på fritiden gjennom ti år. I 2008 takket hun ja til en stilling i kulturavdelingen i kommunen og tok med arrangementet inn. Etter en personalsak ble hun oppsagt fra stillingen i 2014. Hun har påklaget oppsigelsen, som nå verserer i rettsapparatet. Selv om hun har fratrådt stillingen, ønsker hun å beholde kontroll over sommerkonsertene.

– Sommerkonsertene er viktige for meg, uavhengig av hva som skjer med oppsigelsen. Konseptet er å utvikle konsertvaner hos mennesker, undervise dem i klassisk musikk, virke på menneskers sanser, at de får komme til Drøbak, se lyset, sjøen, høre landets ypperste musikere. Mitt råd til alle gründere er å tenke på at de må beskytte verket sitt, sier hun.

– Hvorfor tror du det er viktig for kommunen å ta hånd om konsertserien?

– Det er snakk om veldig attraktive konsertoppdrag, sier Kozon.

Har fått oppdrag samme dag

Kommunen mener at den har rett til å videreføre konsertene uten henne. Første konsert i serien i år er 23. mai, da har kulturkontoret booket klaverkvintetten Die Forelle. En uke senere kommer Filharmoniens fagottkvartett.

Som saksbehandler ved kulturkontoret i kommunen, før oppsigelsen, har Danuta Kozon inngått muntlig intensjonsavtaler med musikere for sesongen 2015, blant annet med pianisten Håvard Gimse til 13. juni. Samme dag er Vertavokvartetten engasjert av kulturkontoret i kommunen.

– Jeg har lenge visst at det er en uavklart situasjon rundt sommerkonsertene, sier Gimse.

Han forteller at Kozon holder ham informert på mail.

– Jeg tenker ikke så voldsomt mye på meg selv i dette, og er forberedt på å vike plass for nye artister, som heller ikke kan noe for dette. Men jeg håper Kozon blir ordentlig behandlet. De ansvarlige må snakke sammen og løse dette, sier Gimse.

I Østlandets blad uttrykker flere kjente utøvere støtte til kurator Kozon. I et avisinnlegg undertegnet Grieg trio, Håvard Gimse, Solveig Kringlebotn og Arve Tellefsen skriver de at det er vanskelig å få øye på en bedre klassisk konsertserie i Norge i dag, enn den Kozon presenterer i Drøbak kirke: «Det er en risikosport da å skulle kvitte seg med lederen og drivkraften; interne bruduljer eller ikke. I den klassiske bransjen, som i idrett og sikkert mange andre bransjer, har ekstraordinære resultater sjelden blitt oppnådd av ordinær innsats, ei heller med total fred på kammerset.»

Vil ha stiftelse

Danuta Kozon jobber nå for å få laget en stiftelse som kan videreføre sommerkonsertene. Hun kaller det et kulturelt tyveri at kommunen tar kontroll over arrangementet.

– Om jeg ikke har juridisk eierskap, så er det i alle fall et moralsk aspekt i dette. De første ti årene hadde jeg det økonomiske eierskapet, jeg jobbet med dette på fritiden. I 2014 var konsertene finansiert med midler fra kommune, fra fylke og fra sponsorer. Frogn kommune finansierer under 30 prosent av det Sommerkonsertene koster, hevder hun.

Hun påpeker at støtten fra kulturrådet for 2015 er innvilget ut i fra søknaden hun har skrevet og med tanke på de musikerne hun har inngått avtaler med.

– Jeg lurer på hva kulturkontoret gjør med det. Kulturrådet skal ha rapport, sier hun.

Lars Christian Fjeldstad, advokat i MFO, påpeker at eierskap til kulturkonsepter kan være kompliserte. Han bistår Danuta Kozon med rettighetsspørsmålet til Sommerkonsertene og ønsker derfor ikke å prosedere saken i media. I en epost til Musikkultur påpeker han at kommunen etter MFOs oppfatning kan handle i strid med blant annet åndsverksloven og markedsføringsloven dersom de uten Kozons samtykke «overtar» Sommerkonsertene. Fjeldstad bekrefter at han på vegne av Kozon har sendt brev til kommunen hvor spørsmålet om rettighetene til Sommerkonsertene er tema.

– Arbeidet blir videreført

Pål Mørk, enhetsleder for kultur og fritid i Frogn kommune, sier at sommerkonsertene er et kommunalt arrangement og at Danuta Kozon har vært dets kunstneriske leder.

– Hun er oppsagt i Frogn kommune. Konsertene har i alle år blitt gjennomført på en utmerket måte, og nyter stor respekt både i lokalsamfunnet og i regionen. Dette arbeidet vil bli videreført. Andre vil fylle hennes oppgaver. Det er kulturkontoret, og jeg som kultursjef i Frogn, som har regien på sommerkonsertene i år, sier han.

– Danuta Kozon ønsker å ta hånd om sommerkonsertene. Hvorfor kan dere ikke la henne få gjøre det på frivillig basis?

– Det ligger utenfor mitt mandat å avgjøre det, sier Mørk.

– Kozon har inngått muntlige intensjonsavtaler med musikere til sommerkonsertene 2015, da hun var saksbehandler i kommunen. Hva gjør dere med disse avtalene?

– Vi etterlyste ved årsskiftet mulige inngåtte avtaler Kozon hadde gjort for 2015, slik at musikerne kunne bli kontaktet. Vi har ikke mottatt informasjon om at det foreligger noen avtaler. Vi antar derfor at det ikke er gjort skriftlige avtaler for sommerkonsertene 2015.

– I søknaden til Norsk kulturråd som kulturkontoret har fått innvilget, er det oppgitt hvilke musikere som skal spille i 2015. Vil dere oppfylle kriteriene i søknaden?

– I søknaden om tilskudd fra kulturrådet, som ble sendt i månedsskiftet mai/juni 2014, er det listet opp en del artister det var planlagt å invitere til Drøbak. Noen av disse er engasjert for 2015. Vi har et åpent og godt samarbeid med kulturrådet, sier Mørk.

Utøvere i år er blant annet Filharmoniens fagottkvartett, Barokkanerne, Vertavokvartetten, St. Hallvard-guttene med Jon Inge Sigerland, Wolfgang Plagge, Tord Gustavsen, Oslo Camerata, Solveig Kringlebotn og Ingrid Andsnes.

– Mange av utøverne har vært engasjert i sommerkonsertene i Drøbak før, der er det ingen endring, sier Mørk.