Ærespris til Forsvarets Musikk ⋆ Kontekst

Ærespris til Forsvarets Musikk

Forsvarets musikk får Kulturrådets ærespris for 2016.

Prisen tildeles Forsvarets Musikk for «deres uvurderlige betydning for norsk kulturliv gjennom nesten 200 år».

Vesentlig betydning

I dagens møte vedtok Kulturrådet å gi Forsvarets musikk Kulturrådets ærespris for 2016. Kulturrådet deler hvert år ut en ærespris til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Æresprisen er på 600 000 kroner.

Forsvarets musikk får prisen for sin rolle som kulturbærere og -fornyere og for sin uvurderlige rolle i norsk kulturliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden 1817.

– Vi ønsker at denne prisen skal løfte Forsvarets musikk, og synliggjøre deres rolle som en viktig kulturaktør opp gjennom tidene, sier rådsleder Tone Hansen, på vegne av Kulturrådet.

I begrunnelsen fra rådet heter det:

«Med sin snart 200 år lange historie representerer Forsvarskorpsene en lang tradisjon i norsk kunst og kulturliv. Forsvarets musikkorps reflekterer en forståelse for kunstens rolle i samfunnet, ikke bare musikkfaglig profesjonelt, men også som formidlere av stor bredde. De fem profesjonelle musikkorpsene som er forankret i flere regioner, har blitt bygget møysommelig opp over mange år og spiller en sentral rolle i norsk kulturliv på mange områder. Forsvarets musikk er betydelige kulturbærere i sine lokalmiljøer og spiller en aktiv og deltagende rolle rundt om i distriktene. Mange av de ansatte bidrar inn i undervisning og er aktive i det lokale musikklivet på avgjørende måter. Korpsene holder en meget høy kunstnerisk kvalitet og fyller mange roller ut over Forsvarets behov for seremoniell musikk. De har også en utenrikspolitisk og fredsskapende dimensjon, og er med på å styrke relasjoner i et internasjonalt perspektiv», sier rådet i sin begrunnelse. Selve prisoverrekkelsen vil foregå senere i høst.

– Dette trenger vi

Musikkinspektør i Forsvaret og fagsjef for landets militærkorps, kommandørkaptein Arnstein Lund kommenterer tildelinge slik, ifølge pressemeldingen:

– Hjertelig takk, dette trenger vi!