13 millioner skal fordeles til frivillige kulturaktører ⋆ Kontekst
Notis

13 millioner skal fordeles til frivillige kulturaktører

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

I fjor fikk 67 prosjekter til sammen 12,6 millioner kroner i støtte. I år er tilskuddsordningen økt til totalt 13 millioner kroner.

– Deltakelse i kunst- og kulturaktiviteter motvirker marginalisering, utenforskap og diskriminering. Derfor er vi veldig glade for at ordningen videreføres også i år. Det er viktig at flere barn og unge deltar i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand i en pressemelding.

Årets midler skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Ordningen er en del av regjeringens arbeid med å gi flere barn og unge økt tilgang til fritidsaktiviteter i det frivillige kulturlivet. Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å forvalte ordningen.

Søknadsfristen er 1. mars 2023.