Zola-prisen til Ella Marie Hætta Isaksen ⋆ Kontekst
Notis

Zola-prisen til Ella Marie Hætta Isaksen

Kunstner og samfunnsdebattant Ella Marie Hætta Isaksen får årets Zola-pris.

Prisen, som er oppkalt etter den franske forfatteren Émile Zola, gis til enkeltpersoner som har utvist stort sivilt mot i kamp for rettferdighet, for menneskerettigheter og demokrati. Zola-styret trekker fram Isaksens modige innsats i det norske samfunnet.

– Isaksen har med hele sitt virke blitt en sterk ambassadør for den unge generasjonen av samer. Hun ser det også som en oppgave å oppdra majoritetsbefolkningen. Hun har satt skarpt fokus på hvordan den rasistisk baserte fornorskningspolitikken har skadet samisk språk og kultur, og hvordan den har rammet mange generasjoner samer i deres dagligliv, sier styreleder Karl Eldar Evang i en pressemelding.

Han beskriver Isaksen som en sterk samtidig formidler av samisk kultur, og at hun på denne måten har bidratt til å styrke samisk identitet.