Virke: – Et pausebudsjett ⋆ Kontekst
Notis

Virke: – Et pausebudsjett

– Det meste er satt på vent, sier Rhiannon Edwards.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener regjeringen gir for lite til kultursektoren og kaller statsbudsjettet for et pausebudsjett.

Regjeringen øker kulturbudsjettet med 1,4 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 2,2 prosent.

Bransjedirektør for kultur og opplevelser Rhiannon Hovden Edwards i arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener dette er for lite.

– Dette er et pausebudsjett hvor det aller meste er satt på vent, satsingene uteblir og overraskelsene er få, sier Hovden Edwards i en pressemelding.

Hun påpeker at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) gjentatte ganger har snakket om at det skal bli flere arbeidsplasser i kultursektoren.

– Dette gjenspeiles på ingen måte i budsjettet, konstaterer hun.

Trettebergstuen mener kultursektoren har mye å glede seg over, til tross for at regjeringen har lagt fram et stramt statsbudsjett.

– Alle skal ha frihet, muligheter og tilgang til et bredt tilbud av opplevelser og fellesskap. Det er spesielt viktig i krevende tider, sier Trettebergstuen i en pressemelding.

Hun mener alle «brede ordninger» er skjermet for kutt, samtidig som noen områder blir løftet.