Vil stimulere til aktivitet i kulturlivet – 900 millioner til ny ordning ⋆ Kontekst
MER AKTIVITET: – Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren, sier Abid Q Raja. Her fra et arrangement på Parkteatret.
MER AKTIVITET: – Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren, sier Abid Q Raja. Her fra et arrangement på Parkteatret. Foto: Jan-Erik Østlie

Vil stimulere til aktivitet i kulturlivet – 900 millioner til ny ordning

Regjeringen etablerer en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren.

Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren, og kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september ut året. Dette melder Kulturdepartementet i en pressemelding og under et pressemøte i dag.

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i pressemeldingen.

900 millioner kroner bevilges til den nye ordningen, som altså skal bidra til økt aktivitet både i kulturlivet og blant underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid. Kulturdepartementet vil invitere sektoren til et innspillsmøte om stimuleringsordningen.

• Les også: Nedgang i antall publikummere til digitale kulturopplevelser

Creo-leder er positiv til tiltakene

Creo-leder Hans Ole Rian har vært en tydelig stemme om de vanskelighetene kulturlivet nå står i som følge av koronakrisa: «Kulturbransjen ble rammet først, er av de bransjene som er hardest rammet, og vil sannsynligvis være av de bransjene som kommer sist i gang med aktivitet og omsetning. Sektoren (utenom film og dataspill) har en verdiskapning på om lag 13 milliarder i året. I år faller sannsynligvis seks av disse milliardene bort. Sett opp mot aktivitetsfallet i norsk økonomi totalt, som forventes å krympe mellom seks og åtte prosent, så er utviklingen i kultursektoren svært dramatisk,» skrev Rian på Creos nettsider i går.

Han er positiv til tiltakene regjeringen har lagt fram i dag.

– En dreining av fokus fra kompensasjon for tap til stimulering av aktivitet, er riktig vei å gå, sier han til Musikkultur.

• Les også: Hver fjerde frilanser frykter å ikke kunne jobbe med musikk i framtida

Kompensasjonsordningen videreføres og trappes så ned

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter fram til 31. desember i år.

Ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles, dersom smittesituasjonen endrer seg.