Vil la lærere dele mer kunnskap ⋆ Kontekst
DELE PÅ NETT: – Det er dumt å lage fagplaner i A4-format, når den digitale teknologien gir store muligheter for stadig oppdatering og redigering av materialet.
DELE PÅ NETT: – Det er dumt å lage fagplaner i A4-format, når den digitale teknologien gir store muligheter for stadig oppdatering og redigering av materialet. Foto: Anne Myklebust Odland

Vil la lærere dele mer kunnskap

Grete Helle Rasmussen nærmer seg lansering av nettstedet Plattform 12. Her skal lærere kunne dele og finne kunnskap for å gjøre instrumentalundervisningen enda bedre.

Grete Helle Rasmussen har syslet med planene i femten år og begynner å nærme seg lansering av nettstedet Plattform12. Hun er støttet av Innovasjon Norge, og har mye materiale klart for dem som underviser piano. Hun er pianolærer og leder for instrumentallærerutdanningen ved Barratt Due og jobber med det didaktiske nettstedet på fritiden. Nå er hun i innspurten med å legge inn egne bidrag til kunnskapsdelingen.

– Norsk musikkundervisning trenger et sterkere skjelett å bygge kunnskap rundt. Vi som er lærere skal ta vare på elever fra 6 til 19 års alder. Et slikt langt forløp må ha struktur og innhold, ellers kan det bli veldig tilfeldig hva elever får lære, sier Rasmussen om motivasjonen for å dele.

Savnet delingskultur

Selv har hun alltid vært nysgjerrig på hva andre lærere gjør når de underviser. Hun er sikker på at behovet for innspill til undervisningsideer deles av flere og at det er en hjelp hvis det uttrykkes tydeligere hva man vil med musikkundervisningen.

– Jeg blir veldig overrasket når jeg møter lærere som er negative til deling, som sier: «Jeg vet jo hvordan jeg skal undervise». Da tenker jeg at vedkommende lærer er heldig, for jeg lurer på det hver uke, hvordan jeg skal treffe eleven best mulig med repertoar og metode, sier hun.

Hennes egen pianolærer, Synnøve Løchen, systematiserte kunnskap, og delte metodene hun hadde med andre. Rasmussen forteller at flere pianolærere i lærerens krets møttes i en klubb hvor de blant annet spilte for hverandre.

– Det var faktisk slik Béla Bartok i sin tid kom inn i norsk pianoundervisning, sier Rasmussen.

Les også: PORTRETT: Grete Helle Rasmussen

Hun peker på at det er ulike kunnskapstradisjoner og stor ideologisk uenighet blant instrumentallærere om hva som må til for å oppleve gleden ved å spille.

– Mange er redde for at fagplaner fører til at vi ender opp med pensum og tester, og at vi mister muligheten til å legge opp individuelle løp. Noen er også redd for å miste den spontane og kreative tilnærmingen i undervisningen, sier Rasmussen, som tror Plattform12 kan bidra til å bygge bro mellom fagplanen og den praktiske virkeligheten.

Redaktører for hvert instrument

Nettstedet plattform12, som har fått 12 i navnet på grunn av tolvtoneskalaen, skal være en metode og idébank. Didaktikk, pedagogisk teori og repertoar på nettstedet er dessuten tilpasset de fire trinnene i «kjerneprogrammet» i kulturskolen, som beskrives i den nye rammeplanen. Grete Helle Rasmussen har vært med i rammeplanarbeidet, i gruppen som har skrevet fagplan for musikk.

– På Plattform12 skal lærere kunne finne forslag til repertoar og noteutgaver, elevers hitlister og komposisjoner, dessuten metodeforslag og teorier om motivasjon og relasjonsbygging, ja, alt som kan bidra til god læring, forteller Rasmussen.

Håpet er å få økonomi til å engasjere redaktører for mange instrumenter, slik at alle lærere skal ha noe å hente. Foreløpig er det klart at Sigyn Fossnes blir redaktør for fiolin-stoffet.

– Alle lærere sitter på gull

Iris-prosjektet i Vestfold har investert penger i nettstedet og skal ta det i bruk, som en pilot.

– Fagplanene som Norsk kulturskoleråd skriver er først og fremst overordnede mål. Det mange lærere har etterspurt er å få jobbe detaljert med kollegaer, med spørsmål som hva skal læres når og hvorfor. Slik sett er Plattform12 veldig matnyttig, sier pianist Marius Astrup Thoresen, avdelingsleder i Sandefjord kulturskole og prosjektleder i Iris Vestfold.

Han er sikker på at alle lærere sitter på litt gull.

– Jeg liker å sammenlikne Plattform12 med vindyrking i Moseldalen. Da bøndene begynte å samarbeide, ble vinen mye bedre. Plattform12 vil gjøre det mulig for lærere å dele all mulig slags metodikk uten å lete seg gjennom mange lærebøker, sier han.

Foto:

– Kulere å samarbeide

Rasmussen forteller at det i lang tid har vært slik at hver instrumentallærer har holdt på med sitt, uten at så mange andre enn elev og lærer vet hva som foregår i undervisningen. Nå skjer det en viss endring. Den nye rammeplanen for kulturskolen, som er under arbeid, har et eget kapittel med fagplaner for de fem områdene dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst. I tillegg oppfordres hver kulturskole til å utarbeide lokale læreplaner.

– Er ikke fagplaner en form for deling?

– Absolutt. Men det er jo kjempeslitsomt og tidkrevende å skrive læreplaner. Det er mye kulere om lærere kan samarbeide på en felles digital plattform, enn at hver skole eller hver lærer skal skrive sin egen læreplan for undervisningsforløp over 13 år, mener Rasmussen.

Håper å skape en arbeidsplass

Hun har vært engasjert i å bygge opp instrumentallærerutdanning i Vietnam og forteller at elevene der spiller et fast repertoar og har eksamen hver annen måned. Selv mener hun det må finnes noe midt i mellom et så strikt løp og det frie løpet i Norge.

– Hvis vi lærere snakker om det vi gjør og deler, så kan vi skape noe i midten av ytterpunktene – en skandinavisk modell, sier hun.

Hun jobber nå med å få støtte fra organisasjoner, slik at nettstedet kan generere penger. Hun vil at lærere skal kunne få betaling for kunnskapen de deler på nettstedet. Foreløpig er prisen 200 kroner for å støtte arbeidet de neste tre månedene eller 50 kroner for å ta en kikk. Hun har knyttet til seg instrumentallærere som er interessert i å bidra og fungere som redaktører. I tillegg søker hun samarbeid med noteforlag og andre kunnskapsmiljøer.

–Jeg håper faktisk at jeg bygger opp en arbeidsplass, sier hun.