Vil han legge ned militærkorpsene? ⋆ Kontekst
RÅDER FORSVARSMINISTEREN: Torsdag legger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Mye kan tyde på at han kommer til å gå inn for kutt i Forsvarets Musikk. Her fra en pressekonferanse om fagmilitært råd i oktober 2014.
RÅDER FORSVARSMINISTEREN: Torsdag legger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Mye kan tyde på at han kommer til å gå inn for kutt i Forsvarets Musikk. Her fra en pressekonferanse om fagmilitært råd i oktober 2014. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Vil han legge ned militærkorpsene?

Det er sannsynlig at forsvarssjefen går inn for dramatiske kutt i Forsvarets Musikk, når han torsdag overleverer sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren.

Støttespillere for flere av forsvarskorpsene mobiliserer nå på Facebook, for å samle støtte og motstand mot det de forventer at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kommer til å foreslå, når han legger fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide torsdag 1. oktober.

Regjeringen jobber med en langtidsplan for Forsvarets fremtidige struktur, og har bedt forsvarssjefen om å komme med sitt fagmilitære råd. Det fagmilitære rådet er Forsvarets stemme inn i arbeidet med langtidsplanen. Regjeringen tar sikte på å legge fram langtidsplanen for Stortinget i løpet av våren 2016.

Kun militærkorps i Oslo?

Etter det Musikkultur erfarer, innebærer ett av forslagene å legge ned samtlige korps og opprette en ny enhet i Oslo. Virksomheten skal i hovedsak rettes mot Forsvaret. Et annet alternativ er å beholde korpsene i Trondheim, Bergen og Oslo, og å legge ned Forsvarets musikkorps Nord-Norge, som er stasjonert i Harstad og Kongelig norske marines musikkorps, som ligger i Horten.

Ifølge nettstedet Aldrimer.no går rådet til forsvarssjefen ut på å slanke og omstrukturere Forsvarets Musikk til 90 musikere. Militærkorpsene er i dag Norges største arbeidsplass for musikere, med 153 faste stillinger.

Korpsene er blitt varslet om de mulige kuttene gjennom interne informasjonsmøter, og har også fått mulighet til å komme med sine innspill til forsvarssjefen.

– Store konsekvenser ved nedleggelse

Tillitsvalgt i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, trombonist Øystein Herfindal, vil ikke utdype de konkrete forslagene fra forsvarssjefen, som blir offentliggjort først 1. oktober.

– Men både Forsvaret og det sivile samfunn vil tape, dersom man legger ned noen av forsvarskorpsene. Hvis man går for det mest dramatiske forslaget, å legge aktivitet kun til hovedstadsområdet, vil konsekvensene bli store, sier Herfindal.

Han har vært med på en tilsvarende runde tidligere, i Sverige. Da han jobbet i Göteborgsmusiken, blei stillingene der redusert fra 100 prosent- til 50 prosent stillinger.

Kommenterer ikke før torsdag

Det er ikke første gang musikerne i Forsvarets Musikk opplever usikkerhet rundt jobbene sine. Så seint som i vår la konsulentselskapet McKinsey fram forslag til effektiviseringstiltak i Forsvaret. Et av forslagene gikk ut på å redusere antall militærkorps og antall musikere.

Musikkultur har vært i kontakt med forsvarssjefens stab, som ikke ønsker å kommentere saken før framleggelsen torsdag formiddag.

Musikkultur følger opp saken etter 1. oktober.

Les mer

• Flere lokale medier har omtalt de mulige kuttene, blant annet:

Sjøforsvarets musikkorps kan bli lagt ned

– Katastrofe om forsvarsmusikken legges ned

• Les mer om lekkasjene fra forsvarssjefens fagmilitære råd her:

Her er forsvarssjefens fagmilitære råd