Vil gjøre kulturlivet tilgjengelig for alle ⋆ Kontekst
Tilgjengelig musikk: Den nye guiden fra Balansekunst handler om å planlegge for tilgjengelighet for alle, foreksempel for å sikre at en rullestolbruker kan få en plass hvor vedkommende kan se hva som foregår på scenen.
Tilgjengelig musikk: Den nye guiden fra Balansekunst handler om å planlegge for tilgjengelighet for alle, foreksempel for å sikre at en rullestolbruker kan få en plass hvor vedkommende kan se hva som foregår på scenen. Foto: istockphoto

Vil gjøre kulturlivet tilgjengelig for alle

Kulturarrangementer er ikke nødvendigvis for alle. Det vil Balansekunst gjøre noe med.

Foreningen Balansekunst har utforma en guide om hvordan kulturarrangører kan sørge for tilgjengelige, representative og trygge arrangementer. Balansekunstprosjektet jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Den nye guiden peker blant annet på tiltak som bør være gjort i forkant av ethvert kulturarrangement, slik at alle har mulighet til å delta. Mye handler altså om planlegging: Kan en ledsager få gratisbillett? Er det god informasjon om tilgjengelighet i PR-materialet? Finnes det et toalett for mennesker i rullestol? Er det mulig for en rullestolbruker å få en plass hvor vedkommende faktisk kan se hva som foregår på scenen?

I tillegg til tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser eller spesielle behov, tar guiden for seg hvordan man kan sikre at arrangementer oppleves som trygge for alle. Det dreier seg blant annet om hvordan man som arrangør kan bidra til en god tone i debatter, og hvordan man kan sørge for en bred representasjon i panelet.

Les guiden her.