Vil gi kreative næringer bedre lånemuligheter ⋆ Kontekst
NÆRINGSPOLITIKK: Anne-Britt Gran leder næringspolitiske råd for kreative næringer.
NÆRINGSPOLITIKK: Anne-Britt Gran leder næringspolitiske råd for kreative næringer. Foto: Mona Askerød

Vil gi kreative næringer bedre lånemuligheter

Det bør opprettes en låneordning for kreative næringer, med et tapsfond som Kulturdepartementet tar ansvar for. Det foreslår næringspolitisk råd, med BI-professor Anne Britt Gran i spissen.

– Kulturnæringene har vanskelig for å få tilgang på lån. Private banker er skeptiske og Innovasjon Norge er skeptiske. Derfor foreslår vi en offentlig versjon av en lån- og lånegarantiordning, med et tapsfond finansiert av Kulturdepartementet. Fondet må kalles et vinnerfond, fordi det skal brukes til å skape vinnere, sa Gran da hun presenterte de første seks innspillene fra næringspolitisk råd. Rådet ble nedsatt for et år siden og skal gi tips og innspill til kulturministeren om hvordan aktører i norske kreative næringer kan vokse seg store og nå ut til et internasjonalt marked.

Internasjonalisering

Rådet anbefaler dessuten at det bør etableres et investorforum for kreative næringer, slik at potensielle investorer kan bli mer kompetente på å investere i immaterielle verdier (som kunst er) og kunstnerne kan bli mer kompetente på å sjarmere investorer. Rådet foreslår også å forprosjektere et klynge- og kompetansesenter for internasjonal kommersialisering. Dessuten at Innovasjon Norge må øke kompetansen når det gjelder kreative næringer. Innovasjon Norge var i det hele tatt sentrale i svært mange av forslagene fra rådet.

Rådene ble presentert og overlevert kulturministeren idag, og kulturminister Linda Hofstad Helleland kvitterte med å gjenta Grans – og rådets – formulering om at det trengs en mentalitetsforskyvning i kreative næringer – at fokus må flyttes fra offentlig støtte til privat kapital.

Kompetanse finnes

De første tilbakemeldingene til forslagene var positive, men også delt. Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway ga fra talerstolen uttrykk for tvil om det riktige er å opprette det hun kaller «enda et kompetansesenter», og om det riktige rådet er å bruke ressursene på å øke kompetansen på kreative næringer i Innovasjon Norge.

– Music Norway og flere andre musikkorganisasjoner har god kompetanse på internasjonalisering, men vi og Innovasjon Norge jobber litt for mye med de samme oppgavene. Det bør vi gjøre noe med, sa Finnskog.

Forslagene om økt tilgang på lån og å skape et investorforum for kreative næringer sier hun hurra for.

– Lånegaranti er fint. Vi trenger ikke flere støtteordninger. Men kulturdepartementet må ikke ta penger fra kunstproduksjon for å finansiere et tapsfond, sa Finnskog.