Vil fortsette å jobbe for selvstendige i LO ⋆ Kontekst
Foto:

Vil fortsette å jobbe for selvstendige i LO

Hun har vært den største pådriveren for etableringen av LO Selvstendig. Nå kjemper Renée Rasmussen for å bli gjenvalgt som LO-sekretær.

– Hjertet mitt er hos frilanserne og de selvstendig næringsdrivende. Nå som vi er kommet så godt i gang med LO Selvstendig, er det viktig at vi får en god debatt rundt denne medlemsgruppens utfordringer på LOs kongress. Det ville være fryktelig trist om hele prosjektet skulle forvitre, sier Renée Rasmussen. Den tidligere lederen i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) ble valgt inn i LO-ledelsen for fire år siden, som den første kulturarbeideren noensinne. 8. mai er det klart for ny LO-kongress og Renée kjemper for gjenvalg.

– De fire siste årene har jeg jobbet hardt for å sette selvstendig næringsdrivende i fokus. Denne medlemsgruppa har ikke LO hatt politikk på tidligere. Rett før jul ble det endelig vedtatt å etablere paraplyen LO Selvstendig, og nå har jeg veldig lyst til å videreføre arbeidet og jobbe for en forutsigbar hverdag for dem som ikke er fast ansatt, sier Rasmussen.

Bekymret

Renée Rasmussen har selv vært selvstendig næringsdrivende, og som tidligere leder i MFO, et forbund med mange frilans-medlemmer, mener hun å ha god kunnskap og kompetanse på feltet.

– Det er jo ikke slik at alt henger på meg, men jeg har satt i gang arbeidet med LO Selvstendig og vil gjerne fullføre. Dette er et felt jeg har god oversikt over. Utfordringene er mange: opptjening til pensjon, forsikringsordninger, trygderettigheter og bedre rettigheter for dem med blandingsinntekt. Hjertet mitt er hos denne gruppa, og jeg er bekymret for hva som kommer til å skje hvis jeg ikke blir gjenvalgt på LO-kongressen, sier Renée Rasmussen.

55 prosent av MFOs medlemmer er selvstendig næringsdrivende eller frilansere. MFO-leder Hans Ole Rian har et sterkt ønske om at Rasmussen får beholde plassen i LO-ledelsen.

– Renée har virkelig tatt grep på organisasjons- og politikkområder som vi og våre medlemmer er opptatt av. Hun har stått i spissen for opprettelsen av LO Selvstendig, og skal det arbeidet få lov til å fortsette, ser vi det som helt avgjørende at hun blir gjenvalgt, sier Rian.

Foto:

LO Kultur

MFO-lederen ønsker også å fremme Renée Rasmussen som en kandidat til vervet som førstesekretær. Tittelen hennes er i dag sekretær.

– Vi mener at det er en naturlig konsekvens av den gode innsatsen Renée har lagt ned de siste fire årene. I tillegg til opprettelsen av LO Selvstendig har hun lansert begrepet LO Kultur. Nye kunstnergrupper har meldt seg inn i LO, interessen for kunst- og kultur i LO er økende, og vi i MFO håper og tror at dette er en utvikling som vil fortsette, sier Rian.

Renée Rasmussen er glad for støtten fra sitt eget forbund.

– Jeg ønsker å fortsette med å bidra til at LO oppleves som mer attraktivt for kunst- og kulturarbeidere. Jeg mener jobben med å opprette LO Kultur blir veldig viktig. En OECD-rapport viser at den kreative industrien er den næringen som vokser mest i Europa, og potensialet er veldig stort verden over. LO trenger å samle kulturfeltet for å synliggjøre bredden i kulturpolitikken, og jeg tror kulturfeltet også trenger LO, sier Rasmussen, og legger til:

– Jeg har også ansvaret for høyere utdanning og forskning i LO, og har hele tiden jobbet for bredden i utdanningsfeltet. Humaniorafagene er like viktige for vårt samfunn som matematikk og teknologi, og helt avgjørende for vår felles identitet, historie og kulturforståelse.