Viktig å holde blåseinstrumentet rent ⋆ Kontekst
Foto:

Viktig å holde blåseinstrumentet rent

Sopp i sekkepipen førte til dødsfall. Britiske og norske leger oppfordrer musikere til å rense blåseinstrumentene sine jevnlig.

Sekkepipe-musiker døde

– Da jeg leste om denne saken, tenkte jeg at det ikke er første gangen det skjer, sier profesjonell sekkepipespiller og pianist, Elisabeth Vatn, til Musikkultur.

Saken om den 61 år gamle mannen som døde på grunn av sopp i instrumentet, er blitt omtalt av en rekke norske og internasjonale nettsider de siste dagene. Da mannen ble obdusert, ble det påvist skader på lungene. Legene har konkludert med at 61-åringen døde av hypersensitiv pneumonitt, på grunn av soppen i instrumentet.

Les mer om dødsfallet på tv2.no

Har hørt om flere tilfeller

– Det er klart det er spesielt å få høre at noen har dødd på grunn av sekkepipespillingen, sier Elisabeth Vatn.

Den britiske mannen hadde slitt med tørrhoste og kortpustethet i sju år, men ble bedre etter et lengre opphold i Australia, da han hadde lagt igjen sekkepipen sin hjemme. Dette fikk legene til å ta prøver av instrumentet, noe som avslørte ulike soppvekster i sekken og munnstykket.

– Jeg har lest om flere tilfeller tidligere, og at man kan bli syk av lufta fra sekken, sier Vatn.

– Hvilke forholdsregler tar du da selv?

– Jeg er nøye med instrumenthygienen. Det er ikke mulig å komme til for å få rengjort inne i selve sekken. Den er av lær og trenger jevnlig behandling med et tettemiddel som tømmes inn i sekken og masseres inn i læret. Dette middelet er tilsatt et bakteriedrepende stoff som skal hjelpe.

– Er du redd for å bli syk av å spille for mye på sekkepipa?

– Nei. Men jeg tenker at generell hygiene er viktig og at det er gode grunner til å bruke tettemiddel, sier Vatn, som for tiden jobber med en barneplate om en mann som faktisk blir sugd inn i en sekkepipe.

Foto:

Sjeldent dødsfall

– Personer som spiller blåseinstrumenter, må være klar over hvor viktig det er med jevnlig rengjøring av instrumentene og de potensielle risikoene, heter det i den britiske studien.

Også Toril Synnøve Nilsen, konstituert overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital, vil oppfordre til jevnlig rengjøring av blåseinstrumenter. Hun påpeker imidlertid at dødsfall blant blåsere er svært sjeldent.

– Det er rapportert om kun en håndfull tilfeller av hypersensitivitetspneumoni blant blåsere på verdensbasis. Årsaken har vært sopp i instrumentet, forteller Nilsen.

– Fuktighet og varme disponerer for slik soppvekst, og mangelfull rengjøring over tid kan medføre gode vekstvilkår for ulike sopptyper. For øvrig trives både bakterier og virus i et slikt miljø, og spesielt kan bakterier overleve i flere døgn. Noe forskning indikerer at blåsere får hyppigere øvre luftveisinfeksjoner enn andre, sier overlegen, som vil komme med en generell oppfordring:

– Blåsere som spiller hyppig og som bytter instrumenter seg i mellom bør ha rutiner for jevnlig rengjøring.

Foto:

En vekker

Tubaist Ola Ellefsen har også fått med seg saken om sekkepipe-musikeren som døde. Han er hovedtillitsvalgt for Forsvarets musikere i Norges Offisersforbund.

– Dette var jo en tragisk sak og kanskje en vekker for en del av oss. Blåsere kan nok gå litt i seg selv når slikt skjer, men de fleste er nok flinke til å rengjøre instrumentene sine, sier Ellefsen. Selv sender han tubaen til skikkelig vask med jevne mellomrom.

– Det blir som å passe på å vaske hendene. Jeg pusser munnstykket hele tiden og bruker børster inne i instrumentet. I tillegg får jeg profesjonell hjelp til mer grundige gjennomblåsinger.

Bruk trygge rengjøringsmidler

– Kombinasjonen av børste og et desinfiserende middel er det mest optimale, sier overlege Toril Synnøve Nilsen.

– Det er gjort svært lite forskning på hva som er optimal rengjøring av blåseinstrumenter. Min oppfatning er at alkoholbaserte midler fra musikkforretninger anses å være trygge. Rengjøringsmidler beregnet på hus- og bilrengjøring eller lignende anbefales ikke, da de kan inneholde farlige stoffer, advarer legen.