– Vi må utdanne dobbelt så mange musikkterapeuter ⋆ Kontekst
God utvikling: Musikkterapeutene er en ettertraktet yrkesgruppe. Nå håper Viggo Krüger på flere studieplasser og flere jobber.
God utvikling: Musikkterapeutene er en ettertraktet yrkesgruppe. Nå håper Viggo Krüger på flere studieplasser og flere jobber. Foto: Privat

– Vi må utdanne dobbelt så mange musikkterapeuter

Det er stort behov for musikkterapeuter, etter at effekten av musikkterapi er blitt dokumentert gjennom forskning. Det må utdannes dobbelt så mange innen faget, mener Viggo Krüger.

Etter at Helsedirektoratet i 2013 tok inn musikkterapi i sine retningslinjer for behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, har etterspørselen etter musikkterapeuter økt. I Bergen har anbefalinga fra direktoratet fått helt konkrete konsekvenser, i form av flere stillinger for yrkesgruppa. Haukeland universitetssjukehus er en av institusjonene som har ansatt flere musikkterapeuter.

– Det er blitt opprettet flere nye stillinger innenfor psykisk helse og rusbehandling, knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten og distriktspsykiatrisk poliklinikk. Vi er veldig glade for situasjonen, sier Viggo Krüger, styreleder i Norsk forening for musikkterapi.

Les også: Rock frå musikkterapi

I morgen er foreningen med på å arrangere et toppmøte om musikkterapi i psykisk helse og rusfeltet på Norges musikkhøgskole (NMH). De andre som står bak er Senter for forskning i musikk og helse, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid og Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet.

Ulikt tilbud i by og land

Tilbudet om musikkterapi er ikke likt fordelt over hele landet. Dette er en av hovedproblemstillingene Norsk forening for musikkterapi og Krüger jobber med nå.

– Noen steder er det et godt tilbud, slik som i Oslo og Bergen, mens i andre deler av landet er det mer begrenset, forteller han.

I tillegg til å få opprettet flere stillinger over hele Norge, er det et mål å få flere studieplasser innen faget musikkterapi.

– Dagens utdanningskapasitet på 20 masterstudenter per år er for lite. Vi trenger at det uteksamineres minst 40, og antallet jobber må opp, understreker Krüger.

Les også: Seier for musikkterapeutene

Bevis for at musikkterapi virker

Helsedirektoratet har ikke bare anbefalt bruken av musikkterapi i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, men også i behandlinga av rusavhengige, i palliativ behandling av barn og unge, og i eldreomsorg. Men det er i behandlinga av psykiske lidelser at virkninga er best dokumentert.

– Helsedirektoratet har anbefalt musikkterapi veldig sterkt i sine retningslinjer. Grunnen er at seriøs forskning på høyeste nivå har dokumentert at musikkterapi virker i behandlinga av alvorlig psykisk syke, forklarer Krüger.

Les også: Musikkterapi for enslige mindreårige flyktninger

Må ha godkjent utdanning

I retningslinjene fra Helsedirektoratet står det også at musikkterapi skal utføres av personer med godkjent utdanning i faget, noe som innebærer en femårig mastergrad i musikkterapi ved Musikkhøgskolen eller Griegakademiet.

Anerkjennelsen fra myndighetene innebærer også at dette feltet, som lenge er blitt drevet av ildsjeler, nå kan jobbe på et litt annet plan.

– Der vi tidligere har jobbet nedenfra og opp, kan vi nå med retningslinjene i hånd arbeide mer ovenfra og ned, fra kommuneledelse, fylkesledelse og sykehusledelse, for å få ansatt flere musikkterapeuter, forteller Krüger.

Det fagpolitiske og -strategiske arbeidet innen musikkterapi i Norge drives gjennom et firepartssamarbeid mellom Norsk forening for musikkterapi, NMH, Griegakademiet og MFO.

Les også: Tema: Musikk i fengsel og på asyl