Verdiskaping før covid-19: Kreativ og kulturell næring sysselsatte flere enn telekom- og bilbransjen til sammen ⋆ Kontekst
KREATIV OG KULTURELL NÆRING: Sektoren er blant Europas største når det gjelder sysselsetting, med mer enn 7,6 millioner arbeidsplasser.
KREATIV OG KULTURELL NÆRING: Sektoren er blant Europas største når det gjelder sysselsetting, med mer enn 7,6 millioner arbeidsplasser. Foto: iStock

Verdiskaping før covid-19: Kreativ og kulturell næring sysselsatte flere enn telekom- og bilbransjen til sammen

Den kreative og kulturelle sektoren sto for 4,4 prosent av europeisk verdiskaping (BNP) før covid-19, viser en ny rapport bestilt av de europeiske opphavsrettsorganisasjonene.

– Totalt har den kreative og kulturelle næringen tapt 199 milliarder euro, mer enn 30 prosent av omsetningen for 2020, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, i en pressemelding.

Musikk og scenekunst er områdene som er hardest rammet.

TONO er en av opphavsrettsorganisasjonene, som gjennom lobbyorganisasjonen GESAC, står bak rapporten Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after COVID-19. Kartleggingen er utarbeidet av EY Consulting.

• Les også: TONO og Den kulturelle skolesekken forlenger avtale

Blant Europas største når det gjelder sysselsetting

I 2019 representerte den kreative og kulturelle sektoren 4,4 prosent av europeisk verdiskaping (BNP), med en årlig, samlet omsetning på 643 milliarder euro, og med ringvirkninger på europeisk økonomi på ytterligere 253 milliarder euro. Sektorens bidrag til europeisk økonomi er dermed større enn telekommunikasjon, høyteknologi, farmasi og bilindustri.

– Sektoren er blant Europas største når det gjelder sysselsetting, med mer enn 7,6 millioner arbeidsplasser, sier Martinsen.

De kulturelle og kreative næringene omfatter bransjer som reklame, arkitektur, det audiovisuelle området, litteratur, musikk, mediene, scenekunst, radio, videospill og visuell kunst. Undersøkelsen har målt økonomien i sektoren i EU-landene. EØS-landene er ikke inkludert. 

• Les også: Rapport: 1/3 av inntektene i kultursektoren kan ha forsvunnet

Hardere rammet enn turistnæringen

Den kulturelle og kreative næringen har hatt en økonomisk vekst på 2,6 prosent per år fra 2013 til og med 2019. EU som helhet har hatt en vekst på 2 prosent.

Det dramatiske omsetningsfallet etter koronautbruddet gjør kultur- og kreativsektor til en av de hardest rammede i Europa, med en kun marginalt bedre situasjon enn flybransjen.

– Undersøkelsen viser at selskapene i den kreative og kulturelle næringen er hardere rammet enn turistnæringen, og kun marginalt mindre enn flytransportindustrien. Musikknæringen og scenekunst er områdene som rammes hardest, med et tap på henholdsvis 75 og 90 prosent, forteller Martinsen.