Utrydningstruet konsert ⋆ Kontekst
FOR LIVET: Kvintetten «Spill for livet» oppstår i kveldens konsert, og spiller på de utrydningstruede instrumentene. Bildet er tatt på gårsdagens prøve, og vi ser fra venstre Arnulf Johansen på obo, Sarah Warner Vik på fagott, Ruth Potter på harpe, komponist Trygve Brøske på trøorgel og
Erik Löwendahl på kontrabass. Dirigent Christian Eggen overvåker det hele.
FOR LIVET: Kvintetten «Spill for livet» oppstår i kveldens konsert, og spiller på de utrydningstruede instrumentene. Bildet er tatt på gårsdagens prøve, og vi ser fra venstre Arnulf Johansen på obo, Sarah Warner Vik på fagott, Ruth Potter på harpe, komponist Trygve Brøske på trøorgel og Erik Löwendahl på kontrabass. Dirigent Christian Eggen overvåker det hele. Foto: Birgit Hagerup Andersen

Utrydningstruet konsert

Trondheim Symfoniorkester retter søkelyset mot utrydningstruede instrumenter – og alt annet vi ikke savner før det er for seint – i kveldens uroppføring.

– Det føles meningsfylt, sier programkoordinator Birgit Hagerup Andersen i Trondheim Symfoniorkester (TSO). Hun har ansvaret for kveldens konsert Geirfuglens død, som handler om alt vi ikke tar vare på – og ett av de sentrale temaene i forestillingen er instrumentene vi er i ferd med å miste. Konserten er spesialskrevet av Trygve Brøske for solo-oboist Arnulf Johansen, etter en idé av de to samme og skuespiller Marianne Meløy. Den dirigeres av Christian Eggen.

Les også: Fagotten – en trua instrumentart

Gir musikken merverdi

Geirfuglens død er en annerledes obo-konsert, som dels består av flere mindre kåserisatser, som Meløy står for. Her fortelles historier knyttet til alt vi kaster og rydder vekk med den tilbakevendende replikken «hva skal vi med det?», og kulminerer i historien om geirfuglen – som etterhvert ble så utrydningstruet at forskerne avlivet de siste eksemplarene for å stoppe dem ut for ettertida.

– Det er jo helt tragisk, og det var det liksom forskere som gjorde!, sier Hagerup Andersen. Det grunnleggende temaet er alt vi rydder vekk og kaster og ikke forstår hva vi har mistet før det er for seint. Hagerup Andersen forteller at det er mye å le av i forestillingen, og at siste del er selve obo-konserten, som gestalter geirfuglen, et vemodig og fantasifullt verk med bruk av fuglelyder og følelser.

– Jeg synes Brøske, Johansen og Meløy har klart å sy sammen noe som gir musikken merverdi. Den reiser spørsmål som får deg til å tenke. Og så kommer den avsluttende obo-konserten – som ikke er morsom, men fantastisk flott, sier Hagerup Andersen.

Les også: Oboister går på rundgang mellom korpsene

Instrumenter på rødlista

Obo er ett av instrumentene som har havnet på rødlista til kampanjen «Utrydningstruede instrumenter» – som riktignok har endret navn til «Instrumenter i fokus». Kampanjen ble satt i gang i fjor for å skape oppmerksomhet rundt fem instrumenter som er i ferd med å tape terreng fordi rekrutteringen svikter – fagott, harpe, kontrabass, kirkeorgel, og altså obo. Alle disse instrumentene har sin behørige plass i kveldens konsert, og blir kastet ut ett etter ett i seansen «ni råd for et lykkeligere liv», inspirert av ukeblader og ryddeguruer som ber oss kvitte oss med ting for å bli lykkeligere.

– Konserten tar for seg ting i kulturen, språk, liv, arter, fenomener, kulturer – og tilslutt er geirfuglen symbolet på alt vi utrydder, som viser seg å ha en verdi, sier Hagerup Andersen.

Konserten blir tatt opp av NRK.