Underviser direksjon over nettet ⋆ Kontekst
UNDERVISER OVER NETTET: Dirigent Morten Wensberg er prosjektleder for digitale dirigentstudier i Stavanger. Undervisningsmetodene innebærer blant annet moocs og videosamtale.
UNDERVISER OVER NETTET: Dirigent Morten Wensberg er prosjektleder for digitale dirigentstudier i Stavanger. Undervisningsmetodene innebærer blant annet moocs og videosamtale. Foto: University of North Texas

Underviser direksjon over nettet

Norges første kull med digitale dirigentstudenter starter denne høsten. Videosamtaler og forelesninger på nett skal føre fram til bestått eksamen.

Det er Universitetet i Stavanger som har satt i gang pilotprosjektet, et ettårig etterutdanningstilbud som ledes av dirigent og førsteamanuensis Morten Wensberg.

– Kurset er retta mot korpsdirigenter. Mange av disse har ikke dirigentfaglig bakgrunn, og vi veit at det lenge har vært et behov for desentralisert etterutdanning, forklarer Wensberg om bakgrunnen for å opprette studiet.

Han mener direksjonsutdanning egner seg spesielt godt for digital undervisning.

– Vi har et lite fortrinn, det å se på video av praksis er allerede en veldig etablert undervisningsform. Da er ikke steget så veldig langt til et heldigitalt studium. Teknologien er dessuten moden for det nå, sier dirigenten.

Mange søkere

Interessen for det nye studiet har vært stor.

– Målet var å ta inn seks til åtte studenter, men vi fikk veldig mange søkere og har tatt inn 25 i det første kullet. Det var 50 søkere som var kvalifisert, forteller Wensberg.

En av forutsetningene for å bli tatt opp på studiet er at man praktiserer som dirigent.

Det digitale direksjonsstudiet er foreløpig et forsøksprosjekt, støttet av Norgesuniversitetet. Wensberg og kollegene har brukt to år på å planlegge og forberede den praktiske gjennomføringen.

– Intensjonen er at dette skal bli et permanent tilbud, påpeker han.

Moocs, telestrator og videosamtale

Studiet blir det første i Norge som tar i bruk såkalte moocs (Massive Open Online Course) i musikkfaget. Dette innebærer at forelesningene blir lagt åpent ut på nett, i form av tekst, video og oppgaver man kan løse. Andre deler av studiet er kun for studentene, slik som debattfora der man kan diskutere og gi hverandre tilbakemeldinger. Undervisningsmetodene har også henta inspirasjon fra idrettssendinger på TV.

– Vi kommer til å bruke telestrator, en teknologi man kan se i blant annet fotballsendinger. Her kan man tegne og forklare oppå et videobilde, forteller Wensberg.

Enkeltundervisningen foregår som videosamtale. Kravene til teknologi er overkommelige for de fleste; en datamaskin med kamera og internettforbindelse.

– Tror du metodene er overførbare til andre disipliner innenfor musikk?

– Ja, selvfølgelig, det tror jeg helt åpenbart. Innenfor det som ikke er reint utøvende, tror jeg det kan fungere godt. Det å spille over nettet derimot, krever kostbar teknologi som ikke er helt moden ennå. Det blir fort mye forsinkelse og vanskelig å få samspillet til å fungere, men i framtida tror jeg dette blir mulig også for utøvende studier, sier Wensberg.